Výstava mapuje stavební vývoj dobřichovických domů

Foto: archiv MěÚ

Po roce proběhne druhá etapa výstavy nazvané Stavební vývoj dobřichovických domů v plánech a fotografiích. Můžete ji zhlédnout od 24. srpna do 30. září na zámku v Dobřichovicích, vernisáž se koná 24. srpna v 18 hodin.

Autorkami výstavy jsou Anna Adámková a Mirka Neubertová. Fotky kromě nich shromáždili také V. Kratochvíl a Jar. Franta. Všem se podařilo sestavit unikátní výstavu nejstarších dobřichovických domů. Výstava se skládá z původních stavebních plánů a fotografií.

Poděkování patří Městu Dobřichovice, které podpořilo výstavu finančním grantem, Státnímu okresnímu archivu Praha – západ, Národnímu archivu, který spravuje archivní fond Řádu Křižovníků s červenou hvězdou, Janu Neubertovi a Radkovi Adámkovi za podporu a pomoc.

(red)