Výše poplatků na rok 2017 v Řevnicích se nemění

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Řevnická radnice již vybírá poplatky na rok 2017 za psy a svoz komunálního odpadu. Jejich výše zůstává stejná jako v loňském roce. Za popelnice zaplatí občan 700 korun. Poplatek je splatný do 30. dubna 2017.

Lidé jej mohou uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Řevnice, bezhotovostně nebo složenkou na účet číslo 0388051399/0800.

Za psa platí poplatek fyzická a právnická osoba, která má na území města Řevnice trvalý pobyt nebo sídlo. Pokud jste například psa dostali k Vánocům, máte povinnost oznámit do 30 dnů po dovršení tří měsíců stáří psa informaci na řevnickou radnici. Poplatek za jednoho psa na rok činí 360 korun, za druhého a každého dalšího psa 500 korun. Důchodci mají slevu. Uhradit se musí do 1. května.

Řevnická radnice upozorňuje, že nemá povinnost rozesílat složenky k zaplacení poplatku. Uhrazení výše uvedených částek si tak musí každý občan pohlídat sám.

(pan)