Vyplácí se kotlíkové dotace, o které můžete požádat

Ilustrační foto: archiv

V první vlně vyplácených žádostí tvz. kotlíkových dotací poputují peníze 200 žadatelům, kteří obdrží celkem 23,806 milionu korun. I když je o dotace velký zájem, požádat o ni se vyplatí i nyní.

Středočeský kraj má v rámci třetí výzvy kotlíkových dotací k dispozici 575 milionů korun a možnost navýšení alokace v případě velkého zájmu, nový kotel by si tak mohlo pořídit přes pět tisíc domácností. Zájemci o dotaci mohou žádosti o kotlíkovou dotaci podávat až do 30. června 2022 do 16:00, nebo do vyčerpání peněžních prostředků. Žádosti musí být podávány elektronickou formou prostřednictvím tohoto odkazu.

„Po odeslání žádosti obdrží žadatelé potvrzení o přijetí žádosti, na kterém je jedinečný číselný kód, pořadí žádosti, datum a čas podání včetně základních údajů o žadateli. Podanou žádost elektronickou formou si o den později žadatelé vytisknou a s potřebnými doklady ji musí do 20 pracovních dnů doručit na Krajský úřad Středočeského kraje. Mohou k tomu využít služeb pošty, kurýrů nebo ji doručit osobně,“ připomněl průběh správného podání žádosti náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács.

Přehled o postupu vyřizování podané žádosti pak žadatelé mohou sledovat on-line prostřednictvím webových stránek krajského úřadu.

Radní také upozorňují, že Středočeský kraj nadále přijímá žádosti do tzv. „Zásobníku žádostí“, protože určité procento žádostí nevyhoví programu kotlíkové dotace nebo žadatele sami odstoupí. Neúspěšní žadatelé jsou pak automaticky nahrazeni žadateli ze „Zásobníku“. Je ale třeba včas podat žádost, a to nejdéle do poloviny roku 2020.

(red)