Všichni středočeští starostové jsou zváni do Prahy

Setkání starostů v Praze. Zdroj: KÚSK

Středočeský kraj připravuje na konec srpna druhé velké setkání vedení Středočeského kraje s představiteli měst a obcí celého regionu. Pozvánku na tuto mimořádnou akci obdrželi všichni primátoři, starostky a starostové ze středních Čech.

Rada Středočeského kraje zhodnotí první pololetí roku 2017 a představí své vize a záměry pro druhou část letošního roku.

„Na jednání bychom zhodnotili dosavadní půlroční zkušenosti, vyplývající z komunikace se starosty, z řešení společných problémů, a také bychom si stanovili nové aktuální záměry, jak spravovat náš kraj ku prospěchu občanů, které zastupujeme,“ uvádí v pozvání pro starosty hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Každý z náměstků a členů rady popíše aktuální zkušenosti z oblastí, jež spadají do jeho kompetence a představí plány na nejbližší měsíce. Debatovat by se mělo třeba o dotačních a grantových programech, krajských komunikacích, obnově památek, ale i o přípravách akcí k výročí 100 let založení Československa. Součástí celého dne bude také hodinová diskuze, kdy budou moci účastníci setkání klást vedení kraje přímé otázky.

Setkání vedení Středočeského kraje s představiteli měst a obcí se uskuteční 31. srpna 2017 od 9 hodin v Praze. Konkrétní místo bude ještě upřesněno.

(red)