Vonoklasy nabízejí bezpečnostní desatero pro seniory

Ve spolupráci s projektem Antišmejdi zveřejnila obec Vonoklasy deset bodů, jež by měly pomoci seniorům při jednání se společnostmi provozujícími tzv. prodejní akce, tedy s podomními prodejci a s dalšími obchodníky podobného typu.

Mezi tyto zásady patří například nikdy si nepouštět cizí osobu do bytu, nikomu nedávat peníze, nenosit u sebe větší obnos peněz, neuzavírat žádnou smlouvu či nebát se obrátit i s maličkostí na osoby, které mohou pomoci. Celé desatero zveřejnila na svých stránkách, zájemci si ho mohou také vyzvednout na místním obecním úřadu v zalaminované formě.

(red)