VIDEO: V Řevnicích četl dětem Ondřej Hejma

Ondřej Hejma předčítá dětem. Foto: Jaroslav Mareš
Ondřej Hejma předčítá dětem. Foto: Jaroslav Mareš

V rámci projektu Celé Česko čte dětem oslovila řevnická základní škola muzikanta, novináře a překladatele Ondřeje Hejmu. Ten pozvání přijal a předčítal dětem z prvního stupně knihu, kterou měl sám rád jako kluk. Došlo dokonce i na povídání a zpěv.

Děti z prvního stupně napjatě naslouchaly příběhu z oblíbené knihy Ondřeje Hejmy. Podle pedagogů by v sále bylo možné slyšet spadnout jehlu na zem. Známý Řevničan se ale dostal také pod palbu všetečných otázek, jako“ „Kolik je vám let?“, „Proč umíte čínsky a kde jste se to naučil?“nebo „Fandíte Spartě, nebo Slavii?“ Také zpěvák se nenechal zahanbit a vyptával se chlapců a děvčat například na to, jestli a co rády čtou. Nakonec předčítal nejen Odřej Hejma dětem, ale i ony jemu. Vyhověl také hromadnému dětskému přání, aby zahrál písničku „Modrá“. K tomu si vypůjčil školní kytaru a kousek skladby zazpíval dokonce čínsky.

Podle Petry Mejstříkové, zástupkyně ředitelky řevnické školy, patří dík i pedagogům, kteří dokázali děti na návštěvu Ondřeje Hejmy připravit. Chlapci a děvčata si například si dopředu samy vyhledávali informace o známé osobnosti na internetu nebo připravovali tematické referáty. S nimi pak později pracovali na dílnách věnovaných čtení.

Bylo vidět, že děti si celou akci užily. Jak uvedla Petra Mejstříková, cílem je, aby známá osobnost přišla číst dětem do školy každý měsíc. Zatím je překvapením, kdo dorazí příště, ale zvídaví žáci a žačky v lavicích se mají určitě na co těšit. A vítají nejen známé tváře z novin či televize, ale v rámci akce si užívají i návštěvy a čtení prarodičů nebo rodičů. Stejně jako péči paní učitelek, které jim čtou pravidelně a nejčastěji.

Co četl dětem Onřej Hejma a jak jeho návštěva probíhala, můžete vidět v našem krátkém videu bez komentáře.

Myšlenka o zásadním vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte pochází od Američana Jima Trelease, který vidí obrovskou důležitost v předčítání rodičů svým dětem. V roce 2006 byla v České republice založena organizace Celé Česko čte dětem, která pořádá kampaně týkající se tématu. Více najdete na stránkách www.celeceskoctedetem.cz.

(jm, lh)