VIDEO: Když královský průvod dorazil na Karlštejn

kralovsky_pruvodPřipomeňme si letošní královský průvod, který již podeváté doprovázel císaře a císařovnu s korunovačními klenoty. A končil již tradičně na Karlštejně.

Počasí oblíbenému procesí přálo až přespříliš, bylo podobné tomu z dnešního dne. Účastníci v kostýmech se tak poměrně trápili horkem. Po dvou dnech putování a zastávek v partnerských obcích se průvod ocitl na Karlštejně, kde proběhl slavnostní program, královská hostina a následně také uložení korunovačních klenotů do kaple sv. Kříže.

Více informací se dozvíte z našeho předchozího článku o průvodu Karla IV., který shrnuje letošní zajímavosti.

A teď si již vychutnejte nekomentované video ze závěrečné části průvodu včetně uložení korunovačních klenotů, které přináší Dobnet TV.

(vs, jm, hej)