Vezměte děti do parku Kinských

Vezměte děti do parku KinskýchI o prázdninách máme někdy chvilku, kdy nechceme jezdit na kole, plavit se po řece nebo být jinak aktivní.

Uprostřed Prahy můžeme najít oázu klidu a zeleně, jakou byste tam ani nečekali. Je to park Kinských. Najdete ho na Smíchově, blízko stanice tramvaje Švandovo divadlo. Můžete také projít Petřínem na jeho úpatí a sejít do zahrad z druhé strany. Letohrádek Kinských je vzdušná, bílá a nově zrekonstruovaná stavba. A je zde zajímavá výstava…

Trocha historie
Kdysi zde bývala vinice a dům plaského kláštera, po husitských bouřích zpustlé místo s názvem Vrabcovna. Roku 1798 koupila tyto pozemky vdova kněžna Růžena Kinská, která zde chtěla vybudovat ovocnou zahradu, nakonec se však její plán změnil. Její syn Rudolf kníže Kinský zde v letech 1827 – 1831 nechal vybudovat překrásný anglický park ojediněle čistého pojetí podle projektu Františka Hönela. V jeho dolní části vystavěl bohatě výtvarně zdobenou klasicistní vilu (letohrádek) podle projektu Jindřicha Kocha.

Zároveň s letohrádkem byla postavena bývalá kočárovna zv. Švýcárna, dům pro zaměstnance, zahradní pavilon (pozdější restaurace) a skleníky. Park byl tehdy veřejnosti přístupný na vstupenky a byl hojně navštěvován.

Později vše odkoupila pražská obec a v roce 1902 byly v prázdném letohrádku umístěny sbírky, které byly shromážděny pro Zemskou jubilejní výstavu v roce 1891 a pro Národopisnou výstavu v roce 1895. Sbírky byly v letohrádku až do roku 1986, kdy byl objekt pro havarijní stav uzavřen. Město věnovalo letohrádek Kinských Národnímu muzeu, které zajistilo rekonstrukci budovy a připravilo od 1. 10. 2005 novou národopisnou expozici Musaion.

Musaion je stálá národopisná expozice Historického muzea Národního muzea. Je zaměřená na lidovou kulturu České republiky (hmotná i duchovní kultura, lidové umění, sbírky lidového oděvu, bydlení, hospodářství, zvyky) a je propojená s živým provozováním lidových řemesel a rukodělných technik, s pravidelnou folklorní koncertní činností, edukačními programy a odborným i společenským setkáváním příznivců lidové kultury.

Výstava pro vás a vaše děti
Do konce října zde můžete navštívit také výstavu prací z 15. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže pro děti „Malujeme po síti“ na téma Z truhly našich prababiček. Soutěž i výstavu pořádá Český rozhlas. Najdete zde krásné obrázky, rukodělnou práci i počítačovou grafiku a animaci zobrazující staré zvyky, řemesla, oblečení a stavby. Podivíte se nad téměř profesionální kvalitou prací, kterou ocenil i takový výtvarník, jako je například Adolf Born.

Dětská práce nepostrádá ani humor a smysl pro detail. Ke keramice, kde děti zobrazují např. babičku sypající zrní slepičkám, nezapomněly dodat zrníčka pšenice nebo k dračkám peří. Práce přišly z celého světa, určitě vás zaujmou pestré barvy obrázků z Indonésie nebo slaměné sošky z Běloruska.

Součástí výstavy jsou i výtvarné dílny, kde si můžete zdarma vyzkoušet připravenou výtvarnou techniku. V červnu a červenci jsou dílny připraveny o víkendech v odpoledních hodinách.

Lenka Kupková

Proč: hezké pro dospělé i děti

Jak tam: metrem na Anděl, dále tram. 9, 12, 20, zast. Švandovo divadlo

Kdy: od června do konce října 2010

Na jak dlouho: odpoledne

Kam: Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 150 00 Praha 5

Info: www.nm.cz, deti.rozhlas.cz