Ve Všenorech opravují mosty

K omezení tonáže došlo ve Všenorech na mostech před vilou Boženka a Na burze.
Na prvním je nyní tonáž snížena na 12 tun s tím, že souprava vozidel nesmí přesáhnout 14 tun. Na druhý most budou moci vjet vozidla s maximální hmotností 3,5 tuny, v případě soupravy nesmí hmotnost přesáhnout 7,5 tuny. Autobusy městské hromadné dopravy budou na obou mostech jezdit bez omezení. Změna potrvá až do ukončení oprav mostů, které jsou nyní v havarijním stavu.

(red)