Celostátní Tříkrálová sbírka probíhá již po patnácté

00_Tri_Kralove_800Každý rok od 1. do 14. ledna pořádá Charita Česká republika celostátní Tříkrálovou sbírku. Připojí se k ní i řada obcí v našem regionu. Výtěžek jde na celoroční pomoc potřebným.
Pokud chcete přispět, můžete vhodit patřičný obnos do jedné z úředně zapečetěných pokladnic, kterou s sebou nosí charitní koledníci v kostýmech tří králů. Do ulic jich letos vyrazí na čtyřicet tisíc.

První taková sbírka v novodobé historii proběhla v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi a následující rok byla pro velký úspěch zorganizována na celém území České republiky. Od té doby se koná celostátně každý rok a je největší dobrovolnickou akcí v České republice. V našem regionu se její organizace ujala Farní charita Řevnice a výtěžek věnuje místním lidem v tíživé životní situaci. Část sbírky putuje na projekty Charity ČR. Slavnostní zahájení sbírky v našem regionu proběhlo první lednovou sobotu v Dobřichovicích.

Z historie
V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev ho na Západě i Východě slaví 6. ledna. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí.

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary, zlato, kadidlo a myrhu. V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B) jako formule požehnání. Místo českého K se používá latinské C (Casparus – Kašpar). Zkratka se nejčastěji vykládá jako iniciály tří králů (Kašpar, Melichar, Baltazar), ale původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná nebo Kristus ať posvětí příbytek (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha svatého, nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.

(lp)