V Řevnicích zvou ke pomníku padlým na náměstí

Foto: archiv

Při příležitosti 100. výročí vyhlášení samostatného Československa se zástupci města, spolků a sdružení, škol a zájmových organizací setkají u pomníku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

Slavnostní okamžik proběhne v neděli 28. října v 16 hodin. Zvána je široká veřejnost.

(red)