V Řevnicích od dubna funguje nový systém svozu odpadu

Foto: Petra Stehlíková

ŘEVNICE – S prvním dubnem začal v Řevnicích fungovat nový systém svozu odpadu, takzvaný systém door-to-door. Třídit se bude bioodpad, plast, papír a směsný odpad.

Poprvé v pondělí 1. dubna obyvatelé Řevnic vyndali před své domy nádobu s bioodpadem. Četnost tohoto svozu stejně jako směsného odpadu bude čtrnáctidenní. V plastových popelnicích mohou občané přímo doma třídit ještě plast a papír.

Radnice rozdělila mezi občany přes 3 300 popelnic. Hlavním cílem zavedení systému door-to-door je vytvoření podmínek pro důslednější a snazší třídění produkovaných odpadů přímo v domácnostech, co nejblíže jejich vzniku, bez zbytečné další manipulace a cestování k často přeplněným sběrným hnízdům. „Díky všem těmto krokům se nám podaří zachovat rozumnou výši poplatku pro občany za svoz odpadu, který letos stále zůstává beze změn ve výši 700 Kč na osobu. V budoucnu město plánuje přejít na platby, jejichž výše bude záviset na množství směsného odpadu produkovaného domácností,“ uvedl ve zpravodaji města starosta Tomáš Smrčka.