V Radotíně mají online ztráty a nálezy

Ilustrační foto: archiv

Pokud se vydáte do Radotína a něco tam ztratíte, nebo naopak naleznete, máte šanci o tom dát vědět v online aplikaci „Ztráty a nálezy“, která je součástí webu města.

Novinka slouží hlavně pro rychlé zprostředkování kontaktu. Je velmi přehledná a jasná, dělená na sekce, co se hledá a co naopak našlo. Aplikace je tak o hodně přehlednější než facebooková stránka města, na které je těžko dohledatelná historie. Navíc člověk bez profilu na této sociální síti má složitější zobrazování. Aktuálně jsou v nálezech klíče od auta.

Nálezce, nebo ten, kdo něco ztratil, vloží do dané sekce údaje o oné věci, které se zobrazí po kontrole administrátora. Objeví se zde i nalezené věci odevzdané městskému úřadu v Radotíně. Ty ale vždy putují na pracoviště ztrát a nálezů pražského magistrátu. Kromě osobních dokladů, které přebírá radotínské oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů. Nalezená zvířata jsou prostřednictvím městských policistů předána do útulku.

(red)