Černošice vyhlásily granty

Ilustrační foto: archiv

Město Černošice vyhlásilo grantový program na rok 2018, který je určen spolky pracující s mládeží, na kulturu a sociální oblast. Žádosti je možné podávat do 9. února.

Město pro to vyčlenilo přes milion korun. Na práci s mládeží je určeno 610 tisíc korun, na kulturu 380 tisíc korun a na sociální oblast 50 tisíc. Podmínky jsou shodné jako v loňském roce. Zájemci o granty najdou podrobné informace na webu města v sekci Granty.

Novinkou pro letošní rok je právo příjemce grantu na různé možnosti zajištění propagace podpořených činností či projektů a zároveň povinnost zpětného doložení fotodokumentace.

(pan)