V letovské škole bude angličtina od první třídy samozřejmostí  

Foto: archiv

Nová, zatím prvostupňová základní škola v Letech, která se rozroste i o druhý stupeň, bude přijímat přednostně letovské žáky. V případě volných míst přivítá ale i děti z okolních obcí.

Malý počet tříd i žáků ve třídách (cca do 20 žáků) přímo vybízí ke škole, která bude příjemná, komunitní, s téměř rodinnou atmosférou. „Chtěla bych, aby tu byly projekty, které budou děti napříč ročníky ZŠ i MŠ propojovat, aby se vzájemně znaly, přátelily a spolupracovaly. Toto je na vesnické škole velmi důležité – vždyť se bude celá řada z nich spolu potkávat celý život. Co nejvíce se chceme zapojovat do dění obce, aby rodiče i děti cítili sounáležitost a hrdost na to, že jsou z Letů,“ plánuje nová paní ředitelka Mgr. et MgA. Romana Šindlářová.

Škola bude vybavena moderními technologiemi. „Ve výuce se nechceme inspirovat jedním směrem, ale budeme vybírat to nejlepší z různých pedagogických trendů. Součástí výuky bude předmět dramatická a osobnostně sociální výchova. Ta se bude zabývat rozvojem klíčových životních kompetencí a dovedností pro každodenní život se sebou samým i s druhými lidmi. Angličtina od první třídy bude samozřejmostí. Doufám, že se mi podaří najít tým zapálených pedagogů, kteří mi pomohou realizovat moje pedagogické krédo: Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zapálit…“, říká Romana Šindlářová.

Pracovní příležitosti přinese i nová školní kuchyně, která bude v provozu již od ledna 2022. Kromě svačin a obědů pro školní dětí nabídne také obědy dospělákům, kteří se budou moci do konce roku 2021 k odebírání obědů přihlásit. Do školní kuchyně se aktuálně hledá vedoucí školní jídelny – šéfkuchař/ka. Více informací získáte na tel. 731 438 260, případně emailem zr.6790@scolarest.cz.

Zdroj: Obec Lety