Jak zachránit dětství se dozvíte v Dobřichovicích

Foto: Dvůr Sofie

V pátek 20. října v 18:30 bude v dobřichovickém KanclíkObchůdku přednáška zkušeného pedagoga Petera Guttenhöfera na téma Záchrana dětství, Pedagogika činorodého života.

Peter bude přednášet v rodné němčině, jeho slova přeloží profesionál do češtiny.

Peter Guttenhöfer byl po čtyřicet let waldorfským učitelem. V roce 1980 spoluzaložil seminář pro vzdělávání waldorfských pedagogů v Kasselu, kde stále vyučuje. Vedle toho působí jako poradce ve školách a jezdí přednášet po celém světě. „Chodím světem a vidím nouzi dětí ve všech školách světa. Vidím, že se ve škole děti nudí k smrti a nechtějí se učit to, co se mají učit, a potom přijdou domů a nevědí, co by měly vědět, a pak se z nich stávají nezaměstnaní,“ shrnuje Peter univerzální stav vzdělávání v dnešní době.

„Vnímám, že dnes jde o zničení dětských sil a celé přírody. Na děti je vyvíjen již od raného dětství neustálý tlak přehnanou intelektualizací, vytvářením konkurenčního a soutěživého prostředí, neuváženým působením médií… To všechno dalo hlavní myšlenku celému konceptu Pedagogiky činorodého života, k němuž jsem napsal memorandum, ve kterém nastiňuji jedno z možných řešení,“ doplňuje německý expert na vzdělávání.

A jak Pedagogika činorodého života vypadá v praxi? Představte si školo-školku, v ideálním případě na novodobém selském statku, kde se děti učí denní prací se zemí, rostlinami, zvířaty, prakticky, řemeslně i umělecky ve společenství s dospělými. A jeden z takových průkopnických vzdělávacích statků se podařilo založit na Karlštejně pod názvem Dvůr Sofie. Od letošního září zde funguje školka i škola, kde se dětem plně věnují zatím čtyři zkušení pedagogové. Kromě této české iniciativy podobné ostrůvky dětství existují již v Itálii a Brazílii.

(red)