V Černošicích se bude debatovat o trati Praha-Beroun

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Ve čtvrtek 16. dubna se v 19:30 hodin v klubu Ferenc Futurista koná druhý večer z cyklu přednášek a debat o trati Praha-Beroun
O tématech “Moderní železnice jako nedílná součást moderní urbanizované krajiny” a “Potenciál tratě Praha-Beroun na pozadí obdobných tratí v zahraničí” bude přednášet Ing. arch. Karel Hájek.

Jak všichni víme, do konce 19. století změnila železnice svět, spojila kontinenty od moře k moři, ovlivnila města, průmysl i životy lidí. Sto sedmdesát let po příjezdu prvního parního vlaku do Prahy jsou nároky kladené společností na železniční dopravu jiné. Zvyšuje se rychlost a cestovní komfort, zmenšují se požadavky na plošný rozsah staveb a zařízení pro dopravu. Nádraží i celé tratě se přestavují a mnohé drážní plochy se vracejí zpět městu. Jak s nimi nakládat? A má železnice stále potenciál ovlivnit život stejně jako měla na svém počátku? Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět další cyklus přednášek.

Architekt Karel Hájek absolvoval v roce 1996 Fakultu architektury ČVUT v Praze v ateliéru profesora Emila Hlaváčka. V roce 2002 na Ústavu nauky o budovách FA ČVUT obhájil dizertační práci na téma Urbanismus, architektura a design moderních systémů kolejové dopravy. V roce 2007 vydalo nakladatelství ČVUT jeho monografii o architektovi drážních staveb Josefu Dandovi. Učí na Katedře architektury Fakulty stavební a v Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

(jp)