V Černošicích nově slouží plavcům na řece dvě mola

Molo v Černošicích Foto: archiv Města Černošice

ČERNOŠICE – Hned na dvou místech v Černošicích byly na břehu Berounky nově instalována dvě plovoucí mola. Stejně jako na řevnické Relaxační louce, tak i níže po proudu řeky budou mít plavci díky molům zajištěn pohodlný vstup do řeky.

Jedno molo je umístěno v lokalitě Pod Hladkou skálou a druhé u osady Na Cípu. Každé molo tvoří dva spojené pontony o celkovém rozměru šest krát čtyři metry, mola jsou doplněna žebříkem a vázacími prvky pro loďky. Na zimu budou mola vždy demontována.

Radnice mola zakoupila za účelem zatraktivnění lokality od společnosti Pontony s. r. o. za přibližně jeden milion korun. Následně se státním podnikem Povodí Vltavy, závod Berounka radnice uzavřela nájemní smlouvu s výší nájemného 16 616 Kč ročně.

Molo v Černošicích Foto: archiv Města Černošice