Festival ZUŠ OPEN opět oživí zámek v Litni

Foto: z archivu ZUŠ Open

LITEŇ – Oblíbený happening základních uměleckých škol ZUŠ Open oživí hudbou, tancem a výtvarným uměním všechny kouty zámeckého areálu v Litni. Letos se koná 26. května od 12:30 do 20 hodin.

Přehlídku pořádá ZUŠ Václava Talicha v Berouně, která pro návštěvníky připravila bohatý kulturní program. Během odpoledne proběhnou v areálu hudební, pěvecká a taneční i divadelní vystoupení na několika pódiích, především v zámeckém parku nebo v historické budově Čechovny. Pro návštěvníky budou připraveny i výstavy výtvarných děl v nově zrekonstruované oranžerii nebo v sala terreně.

ZUŠ v České republice aktuálně navštěvuje téměř 250 000 žáků a studentů. Cílem festivalu ZUŠ Open, který společně s jednotlivými ZUŠ pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené, je nejen představit práci jednotlivých základních uměleckých škol, ale upozornit i na nenahraditelnou roli uměleckého vzdělávání a přispívat prostřednictvím příkladů dobré praxe a vzájemné spolupráce k rozvoji jeho kvality. Nadační fond Magdaleny Kožené systematicky rozšiřuje rovněž své aktivity i o podporu dětí a mladých lidí, jejichž životy provází zdravotní handicap či sociální znevýhodnění. Ať už se jedná o úhradu školného, zapůjčení či úhradu hudebního nástroje, materiálů či podporu dalšího uměleckého vzdělávání. Nadačním projektům bude věnován Benefiční koncert Magdaleny Kožené a základních uměleckých škol 28. května v kostele sv. Mikuláše v přímém přenosu České televize. Na koncertě spolu s pěvkyní pod taktovkou dirigenta Jana Kučery vystoupí také houslový virtuos Josef Špaček. Během večera zazní mj. světové premiéry děl Miloše Boka a Jana Kučery. Programem bude provázet generální ředitel České filharmonie David Mareček. Koncert, který se koná ve spolupráci s Asociací ZUŠ ČR a za podpory Arcibiskupství pražského, má potenciál zcela mimořádné kulturní události a bude významným příspěvkem k Roku české hudby.

V rámci rozvoje aktivit NF Magdaleny Kožené se nově v letošním roce stal partnerem projekt Patron dětí, jehož náplní je právě podpora konkrétních dětí a mladých lidí do 18 let v oblasti vzdělávání a osobního rozvoje. „Cílem našeho partnerství s Nadačním fondem Magdaleny Kožené je rozšířit přístupnost vzdělávání v oblasti umění pro děti z různých socioekonomických prostředí. Chceme podpořit financování školného, nákupu hudebních nástrojů, účast v soutěžích a různých soustředěních. Slibujeme si, že díky naší spolupráci se zvýší počet dětí, které budou moci získat odborné vzdělání na ZUŠ, rozvíjet své nadání a možná se tak vhodně nasměrovat i k svému budoucímu povolání,“ konstatovala Edita Mrkousová, výkonná ředitelka projektu Patron dětí Nadace Sirius.

Více informací najdete na webu ZUŠ Open.

Foto: z archivu ZUŠ Open