V Berouně dnes ocení Marii Holečkovou a Karla Žáka

Beroun ve čtvrtek 19. října předá svoji Cenu města. Za dlouholetá díla ocení Marii Holečkovou a Karla Žáka. Slavnostní večer začne v 19 hodin v kulturním domě Plzeňka. Vstup je zdarma.

„Jsem rád, že se veřejnost aktivně zapojuje a každým rokem přichází velký počet návrhů na udělení těchto cen,“ konstatoval starosta Berouna Ivan Kůs.

Výběr osobností nebo skupin, které nakonec při slavnostním večeru ceny získají, má ale svůj vývoj a postup. Nejprve se návrhy zabývá Letopisecká komise, následně Rada města a konečné slovo mají zastupitelé. Ti na svém zasedání z 13. září rozhodli, že Cenu města Berouna letos získají výše zmiňované osobnosti.

Mgr. Marie Holečková bude oceněna za její dlouhodobé aktivní a obětavé působení, kterým významně přispívá k hlubšímu poznání a tím i k vytváření pozitivního vztahu široké veřejnosti k městu Berounu, k jeho regionu a k vlasti. V minulých letech aktivně spolupracovala také s měsíčníkem DOBNET.

RNDr. Karel Žák, CSc. získá Cenu města Berouna za jeho dlouholeté vědecké dílo v oblasti geologie a přírodních jevů berounského regionu a za popularizaci výsledků svého díla, kterým významně šíří a propaguje dobré jméno města Berouna a jeho regionu nejen v České republice, ale i v zahraničí.

(red)