V Berouně chystají semináře pro učitele i rodiče

Ilustrační foto: archiv

V novém školním roce startují bezplatné semináře pro rodiče i pedagogy z Berounska. Hned v prvním podzimním měsíci se v rámci projektu MAP ORP Beroun II. konají dvě exkurze.

Obě ve spolupráci s autorem publikace Regionální vlastivěda Emilem Šnaidaufem. Učitelé se s ním vydají na zajímavá místa v okolí Berouna, kde budou moci načerpat náměty pro svou výuku.

Exkurze nazvaná Berounka – život s ní a kolem ní se koná 17. září od 13 hodin. Exkurze je určena zejména pro učitele vlastivědy, dějepisu, zeměpisu a přírodopisu.

Za sv. Ludmilou a na Tetínské skály se vydají pedagogové v doprovodu autora publikace ve čtvrtek 1. října. Získané poznatky využijí zejména učitelé vlastivědy, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, českého jazyka případně hudební výchovy.

Dotazy týkající se řízení a hospodaření škol zodpoví erudovaný školitel Pavel Zeman v úterý 15. září v rámci setkání ředitelů škol. Následující den 16. září se koná seminář zaměřený na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vyhodnocování potřeb dítěte a sestavování individuálního plánu ochrany dítěte. Seminář povede sociální pracovnice Alena Svobodová. Podrobné informace k akcím i jejich kalendář najdete na webu mapberoun.cz

(pan)