V pondělí začne třetí kolo kotlíkových dotací

Ilustrační foto: archiv

Od 3. června 2019 od 10:00 až do 30. června 2022 do 16:00 nebo do vyčerpání peněžních prostředků poběží třetí kolo tzv. kotlíkových dotací. Žádosti se podávají elektronickou formou.

Zájemci tedy vyplní formulář na webu Středočeského kraje, konkrétně například na rozcestníku kr-stredocesky.cz. Poté žadatelé musí doručit vygenerovanou a podepsanou žádost v listinné papírové podobě se všemi náležitostmi a přílohami v obálce na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21.

(red)