U viaduktu se bude stavět nový přechod pro chodce

Viadukt v Letech po rekonstrukci Foto: Petra Stehlíková

LETY – Nový přechod pro chodce by měl být brzy vybudován u viaduktu v Letech. Přechod spojí stranu viaduktu, kde je chodník pod železničním podjezdem, s nově vybudovaným chodníkem, směřujícím od nedávné výstavby. Očekávané náklady na stavbu přechodu jsou 2,5 milionu korun bez DPH.

Obec Lety má již na tuto akci platné stavební povolení a podanou žádost o dotaci na Fond obnovy venkova Středočeského kraje, kde se dá získat 1 000 korun na trvale hlášeného občana. V létě pak proběhne soutěž na dodavatele a na podzim samotná stavba přechodu.

U valu železniční trati byl loni vybudován a zkolaudován chodník. „Naše obec dala ve svém stanovisku investorovi výstavby nových rezidenčních domů v Řevnicích podmínku vybudování tohoto chodníku na jeho náklady. Chodník je zakončen před vozovkou ulice U Viaduktu. Projektem vybudování bezpečného a semaforem řízeného přechodu pro chodce chceme zabezpečit propojení obou chodníků po stranách komunikace v nepřehledné zatáčce u železničního viaduktu. Dané místo je z hlediska zajištění bezpečného místa pro překonání vozovky značně problematické. Nevyhovují rozhledové poměry,“ sdělila v Letováku starostka Letů Barbora Tesařová

Podle ní bude pod patou kamenného valu potřeba vytvořit nástupní plochu přechodu a na druhé straně upravit stávající chodník, který vede pod objektem železničního podjezdu. „Vzhledem k nedostatečným rozhledovým poměrům na budoucím přechodu je nutno vybavit tento světelným signalizačním zařízením. Zařízení na výzvu bude v provozu 24hodin/7dní v týdnu/365 dní. Poloha přechodu za objektem železničního podjezdu, který se nachází ve vrcholu směrového oblouku, neumožňuje výhled řidičů na světelné signalizační zařízení v dostatečném předstihu. Z tohoto důvodu bude ve směru příjezdu od Berounky do Řevnic před objektem viaduktu osazen předsignál,“ dodala starostka Barbora Tesařová.

V souladu s legislativou bude přechod pro chodce vybavený také přisvětlením, které bude funkční a bezpečné pouze při existenci adaptivního jasového pole navazujícího na stávající veřejné osvětlení v ulici Kejnská.

Zdroj: Letovák