Týřov: Tajemno přístupné kdykoli chcete

Týřov Tajemno přístupné kdykoli chceteNavštivte s námi zříceninu hradu Týřov. Tajemné rozvaliny dávají vědět, že zde kdysi stával mohutný hrad. Týřov se nachází asi 13 km od hradu Křivoklát, cesta k němu představuje pěknou, avšak náročnou procházku.

Jak to bylo v minulosti

Týřov býval jedním z velmi významných hradů. Byl založen Václavem I. okolo roku 1249. Později Týřov připadl do rukou Vilémovi z Valdeka, aby ho opět vykoupil zpět král Karel IV. Hrad se rozkládal na velmi strategickém místě, poblíž bývalé zemské stezky a brodu řeky Berounky. K jeho výhodám patřila vojenská soběstačnost. Součástí zástavby bylo i devět okrouhlých věží, které spojovaly hradby. Schéma hradu tak má znaky francouzských kastelů, které byly typické právě vícevěžovostí. Horní část objektu tvořila válcovitá obranná věž, která je dodnes znatelná, a menší obytný prostor. V dolní části se nacházely menší obranné věže. Tento vojenský systém ustál celkem dobře i husitské války. Horší časy však přineslo 16. století, kdy hrad připadl do rukou sekretáře krále Zikmunda, který ho nechal zpustnout. V letech 1976 – 1984 byl Týřov archeologicky zkoumán.

Dnešní podoba

Zřícenina hradu Týřov se tyčí na skalnatém ostrohu nad řekou Berounkou. Nejlepším výchozím bodem pro náš výlet je vesnička Skryje, odkud nás po příkré stezce povede modrá a poté žlutá turistická značka. Od vesnice je to nahoru asi 3 km, cestu doporučujeme absolvovat v kvalitní obuvi. Během našeho výstupu se nám otevře krásný výhled na řeku Berounku. V cíli nás pak čeká dodnes dobře dochovalá obranná věž a také někdejší obytné věže. Většinu návštěvníků určitě osloví také zbytky hlavní brány. Zbytky opevnění svědčí o dřívější nedobytnosti hradu.

Zajímavosti v okolí

Koho příliš neunaví výstup na zříceninu, může ještě navštívit skryjská jezírka, která jsou nedaleko. Nacházejí se na Zbirožském potoce asi 3 km od Skryjí a dovede nás k nim modrá značka, která vede z vesnice náročnějším terénem mezi skalami a kameny. Cestou se nám naskytnou krásné přírodní scenérie. Kochat se můžeme zejména malým vodopádem a vodními plochami ve skalní soutěsce. Oblast je prohlášena přírodní rezervací díky množství vzácných druhů rostlin a živočichů. Mezi obyvatele zdejších vod patří rak říční, ledňáček a dokonce prý i vydra. Tato oblast je jako stvořená pro romantickou podzimní procházku.

Proč: příjemně strávené odpoledne či celý den

Jak tam: pěšky

Kdy: o víkenduNa jak dlouho: půldenní až celodenní výlet

Kam: vesnice Skryje

Info: www.hrady.cz