Tříkrálová sbírka slavnostně odstartuje v Dobřichovicích

Zahájení tradiční lednové sbírky proběhne v dobřichovickém sále Dr. Fürsta v sobotu 3. ledna 2015 v 16 hodin.

V kulturním programu s názvem Viděli jsme jeho hvězdu se představí s vánočními skladbami Oldřiška Richter Musilová a Jana Musilová za hudebního doprovodu Jaroslava Šarouna. Koledy zazpívají děti z dobřichovické základní umělecké školy, které na klavír doprovodí Eugenie Koblížková. Nebude chybět ani požehnání koledníkům.

Na akci zve Farní charita Řevnice. Vstupné je dobrovolné. Tříkráloví koledníci budou Dobřichovicemi i okolními obcemi putovat týden, od neděle 4. ledna do 11. ledna 2015. Všichni budou mít zapečetěné pokladničky a jeden z koledníků na požádání kdykoliv předloží průkaz vydaný Charitou ČR. Za vlídné přijetí „tři králové“ napíší na dveře domu požehnání posvěcenou křídou: K+M+B+2015.

(lib)