Jak bezpečně vybrat a používat zábavní pyrotechniku

ohnostrojS blížícím se Silvestrem a oslavami Nového roku se policisté opět připravují na každoroční problémy, které může způsobit zábavní pyrotechnika. A přidávají důležité tipy, které pomáhají předejít vážným, někdy i tragickým následkům.

Pyrotechnická služba Policie České republiky varuje před neuváženým nákupem a používáním zábavní pyrotechniky a radí:

 • prostředky zábavní pyrotechniky nakupujte pouze v obchodech k tomu určených, ne na tržnicích a jiných podobných místech,
 • nakupujte prostředky, které nejsou potrhané nebo jinak mechanicky poškozené,
 • nakupujte prostředky, které jsou opatřeny zkušební značkou státní zkušebny, popř. evropskou homologací CE což vám zaručuje, že si kupujete bezpečný prostředek, nicméně vždy mějte na paměti, že si kupujete předmět obsahující výbušninu,
 • nakupujte prostředky, které jsou opatřeny návodem na použití v českém jazyce,
 • nakupujte prostředky, na kterých je uveden datum spotřeby.

Všichni musí mít po celou dobu manipulace se zábavní pyrotechnikou na paměti, že zachází s velice citlivým a nebezpečným materiálem. Byť i sebemenší chyba či podcenění materiálu může mít katastrofální následky.

Základní zásady při používání zábavní pyrotechniky lze shrnout do následujících bodů:

 • vždy se důsledně seznámit s návodem na použití a tento bezpodmínečně dodržovat,
 • pyrotechnické prostředky nikdy neupravovat a používat je v takovém stavu v jakém jsme je zakoupili,
 • prostředky zábavní pyrotechniky používat jen k účelu, ke kterému jsou určeny,
 • s prostředky zábavní pyrotechniky vždy zacházet jako s nebezpečným, výbušným materiálem,
 • při používání prostředků zábavní pyrotechniky se vyvarovat nadměrného používání alkoholu,
 • zvolit vhodné místo k použití pyrotechniky v souladu s instrukcemi v návodu k použití – vždy na volném prostranství v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparkovaných aut nebo kontejnerů,
 • skladovat pyrotechniku v chladu a suchu mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob,
 • používat vhodné ochranné pomůcky (brýle, rukavice, ochrana sluchu),
 • nikdy neodpalovat pyrotechniku z oken bytu nebo domu,
 • vyhnout se rizikové společnosti např. opilých lidí manipulujících s pyrotechnikou,
 • selhané pyrotechnické výrobky likvidovat dle doporučení výrobce (v případě selhání počkat 20 minut, poté umístit do nádoby s vodou na 24 hodin a následně zakopat do země),
 • vždy se přesvědčit, zda nedošlo k selhání některého z výrobků a zabránit tak možnému zneužití jinými osobami nebo dětmi,
 • vždy dodržovat bezpečnou vzdálenost při odpalování,
 • ochránit domácí zvířata před možnou újmou ze strany pyrotechnických výrobků,
 • poučit své blízké, zejména děti o rizicích plynoucích z používání pyrotechnických výrobků, zejména na Nový rok, kdy vyhledávají nevybuchlou či selhanou pyrotechniku.

Štastný a veselý vstup do nového roku!

(red)