Také v Hlásné Třebani budou lidé třídit odpad už u svého domu

Popelnice Ilustrační foto: Petra Stehlíková

HLÁSNÁ TŘEBAŇ – Další obec přistoupila na zavedení systému třídění odpadu door-to-door. Po Řevnicích, Všenorech či Litni obdrží také občané s trvalým pobytem v Hlásné Třebani nádoby na tříděný odpad.

V průběhu listopadu a prosince bude tamní radnice distribuovat do každé domácnosti dvě černé nádoby ve velikosti 120 nebo 240 litrů. Jedna s modrými uchy bude určena na papír a druhá se žlutými na plast, kovy a nápojové kartony. Od ledna 2024 bude probíhat svoz tříděného odpadu z domácností tak, že jedenkrát měsíčně bude svozová společnost POBERO vyvážet nádoby na papír a jedenkrát měsíčně budou vyváženy plasty, kovy a nápojové kartony. Sklo budou obyvatelé Hlásné Třebaně nadále odkládat do velkých kontejnerů, jejichž počet má obec v plánu rozšiřovat. Poplatek za odpad zůstane v roce 2024 ve stejné výši jako v roce 2023.