Snažíme se, aby se o seniora starala stejná osoba

Zastupitelka Všenor Katka Samojská v roli dobrovolnice u seznamování s plánem pomoci. Foto: archiv

Šití roušek zaměstnalo celou republiku – a stále zaměstnává. Nejinak je tomu ve Všenorech. „Je tady úžasná sousedská sounáležitost,“ říká starostka obce Lenka Nejedlíková.

Lidé si pomáhají, šijí roušky, vzájemně si nakupují. „Vznikla nová dobrovolnická aktivita ve spolupráci s úřadem obce a věřím, že o seniory, kterým je doporučeno nevycházet, je a bude dobře postaráno. Snažíme se o maximální předávání informací, o distribuci roušek a všeho ostatního. Dobrovolníci minimálně jednou týdně kontaktují tuto skupinu seniorů a zjišťují jejich aktuální potřeby. Senioři je mohou samozřejmě kdykoliv kontaktovat. Cílem je, aby se starala stále stejná osoba a se seniorem si spolu vytvořili vzájemný vztah a důvěru,“ doplnila paní starostka.

Obci se minulý týden hned po mimořádných opatřeních přihlásilo téměř dvacet dobrovolníků. Někteří šijí roušky, jiní pomáhají seniorům, další roznášejí tiskoviny s informacemi. Obec se rozdělila do dvanácti částí dle ulic a každou část má na starosti jeden dobrovolník.

Občané obce jsou informovaní od první chvíle, kdy vláda nebo Středočeský kraj zavedli nějaká opatření, která se jich týkají. Slouží jim k tomu tradiční nástroje – web, mobilní rozhlas nebo třeba Informační list do schránek, ve kterém lidé našli také kontakty, kam se mohou v případě potřeby obrátit.

V obci je v pohotovosti krizový štáb. Úřad je uzařený s tím, že lidé mohou své záležitosti řešit hlavně telefonicky nebo emailem.

„Nepopsatelně si vážím pomoci všech dobrovolníků, kteří nám nabídli pomoc a mockrát jim za to děkuji. Také děkuji těm, kteří pomáhají svým sousedům s nákupy a jinými potřebami. A v neposlední řadě velký dík patří kolegyním na úřadě, které nehledí na čas a dělají vše, co je právě potřeba. Věřím, že všichni ve zdraví tuto situaci společně zvládneme a brzy se budeme moci společně setkávat. Upřímně všem přeji pevné zdraví a štěstí,“ uzavřela Lenka Nejedlíková.

(ph, lib)