Noc kostelů otevírá brány mnoha svatostánků

noc kostelCelorepubliková akce Noc kostelů se letos koná 10. června. Program připravuje víc než 1 100 kostelů a modliteben v naší republice, jen v našem kraji jich bude rekordních 312. Můžete se přijít podívat například do Dobřichovic, Černošic, Řevnic, Všenor, Mníšku pod Brdy či Třebotova.

V Dobřichovicích je připraven bohatý program v kapli sv. Judy Tadeáše i na zámku už od 18 hodin. Kromě modliteb a koncertů je po celý večer možná volná prohlídka kaple a zámku, v prvním patře bude probíhat soutěžní výstava dětských kreseb dětí ze ZŠ Dobřichovice s možností hlasovat, dále čtení povídek z Dobřichovic (MgA. Jan Neubert) nebo výstava Karel IV. v zadním sále zámku. Občerstvení je pro návštěvníky zdarma. Podrobnosti o všech místech včetně programů najdete na www.nockostelu.cz.

Vybrané programy Noci kostelů

Zámek Dobřichovice, kaple sv. Judy Tadeáše
18:00–18:05 slavnostní vyzvánění zvonů, 18:05–18:15 modlitba za Dobřichovice, 18:15–18:30 varhanní hudba Pavola Pekného, 18:30–19:30 hudební vystoupení dětí, 19:30–19:50 křižovníci a Dobřichovice (RNDr. Václav Kratochvíl), 19:50–20:20 koncert – varhany Pavol Pekný, flétna Andrea Kudrnová Hrubá, 20:20–20:50 smíšený pěvecký soubor IMBUS, 20:50–21:15 hudební vystoupení Jiřího Stivína, 21:15–22:00 překvapení večera.

Černošice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
18:00–18:05 otevření kostela, vyzvánění zvonů, 18:15–18:30 historie a architektura kostela s průvodcem, 18:45–19:45 vzpomínky na Afriku (misie), 20:30–21:30 Kateřina Englichová – harfa, Vilém Veverka – hoboj, 23:00–23:05 závěr večera: Dobrou noc! Prohlídka kostela bude možná celý večer kromě doby koncertu.

Všenory-Horní Mokropsy, kostel sv. Václava
15:30–17:00 venkovní výtvarná dílna Karel IV. (pro děti), 16:00–16:30 hra pro děti – Podiven, 16:30–17:00 liturgické předměty a roucha (pro děti), 17:00–18:00 prohlídka kůru a varhan (pro děti), 18:00–18:05 slavnostní vyzvánění zvonů, 18:05–18:30 modlitba za Všenory, 18:30–19:00 liturgické předměty a roucha, 19:00–19:30 prohlídka varhan, 19:30–20:15 koncert, 20:15–21:00 prohlídka věže, historie zvonů a souběžně prohlídka kostela a ochutnávka mešního vína, 21:00–21:30 literární pásmo s doprovodem hudby, 21:30–22:00 papež František, závěrečná modlitba.

Řevnice, kostel sv. Mořice
16:30–18:00 Děti dětem, 18:00–18:05 slavnostní vyzvánění zvonů, 18:05–18:45 dějiny řevnické farnosti, 18:45–19:20 O svatém Mořici a mučednících Thébské legie, O oltáři Nanebevzetí Panny Marie, jeho původu a prvním řevnickém kostele, 19:20–19:50 Petr Lutka – písničky, 19:50–20:10 modlitba za Řevnice, 20:10–21:00 prohlídka kostela a varhan, 21:00–21:50 koncert sboru Canto Carso, 21:50–22:00 závěrečná modlitba.

(red)