Školní ulice bude až do ledna neprůjezdná

Ilustrační foto: ICP

ŘEVNICE – Školní ulice v Řevnicích bude od úterý 7. listopadu až do 16. ledna 2024 neprůjezdná. Důvodem je rekonstrukce chodníku v této ulici v úseku u Lidového domu a nové sportovní haly.

Stavebníci budou rekonstruovat chodník v úseku od Mníšecké ulice k ulici J. Veselého. Kvůli tomu bude také změněno dopravní značení v dané lokalitě, z Mníšecké ulice nebude vjezd vůbec povolený. Objízdná trasa povede ulicí Legií do Školní ulice a z ní pak jednosměrně ulicí J. Veselého, kam bude z ulice K. Mündla také zakázáno vjet.

„Prosíme, věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu značení, aby nedocházelo ke kolizním situacím!“ vyzývají všechny řidiče strážníci Městské policie Řevnice.