Řevničtí zastupitelé rozhodnou o vyhlášení grantů

Poslední letošní

Ilustrační foto: archiv

ání zastupitelstva města Řevnice se uskuteční 16. prosince. V rámci schvalování rozpočtu na rok 2020 budou projednávány a následně vyhlášeny grantové výzvy.

Stejně jako v letošním roce město podpoří celoroční činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží a konkrétní organizátory akcí v oblastech kultury, sportu či vzdělávání.

Podmínky získání i celková výše dotací má zůstat beze změn. Radnice počítá s uvolněním částky 250 tisíc korun na konkrétní akce a 350 tisíc pro oddíly a organizace pracující s mládeží.

Uzávěrka obou grantových programů bude na přelomu února a března. „Rád bych upozornil všechny žadatele o granty, aby pečlivě sledovali stránky města a včas začali připravovat své žádosti. Je dobře, že tyto adresné grantové prostředky napomáhají dobrovolné činnosti spolků, ale také podporují kulturní a sportovní akce pro řevnické obyvatele,“ doplnil starosta města Tomáš Smrčka.

(pan)