Město řeší, jak zklidnit dopravu na objížďce

Ilustrační foto: archiv

Studii, jak zklidnit dopravu na objížďce, která byla po několika měsících opět zprůjezdněna, si nechalo zpracovat město Řevnice.

Vypracuje ji firma Projekce dopravní Filip s.r.o. a zaměřit se má nejen na návrhy zklidnění, ale i opatření na odvod dešťové vody, aby se na silnici nevytvářely nebezpečné louže před domy. Komunikace se v případě zavřených závor stává hlavní silnicí ve směru z a na Prahu, přitom zde chybějí bezpečné přechody i chodníky.

(pan)