Řevničtí zastupitelé o rozpočtu i dotaci na hřiště

Ilustrační foto: archiv

ŘEVNICE – Poslední letošní zasedání Zastupitelstva města Řevnice se uskuteční v pondělí 21. 12. od 19 hodin formou on line přenosu.

Veřejnost může použít pro sledování odkaz aplikace Teams zveřejněný na webu města. Na programu je kromě hlavního bodu schvalování rozpočtu na rok 2021, dále prodej několika pozemků, či projednání soupisu připravovaných investic na období let 2021 – 2027. Zastupitelé by měli rovněž schválit přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu multifunkčního hřiště, které má vyrůst v areálu zdejší základní školy. Městu se současně podařilo získat i dotaci na revitalizace dřevěného skladu 13 u nádraží, který dosud sloužil pro potřeby ZUŠ. Také o jejím přijetí budou zastupitelé jednat.

(pan)