Dobřichovice se sousedy vypsaly řízení na strážníky

Městská policie Řevnice

DOLNÍ BEROUNKA – Zadávací řízení na služby městské policie (MP) vyhlásilo město Dobřichovice společně se sousedním Karlíkem a Řitkou. Nabídky bylo možné zasílat do 14. prosince.

Zadavatel požadoval uzavření Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci v rozsahu 100 hodin týdně na katastru města Dobřichovic, přibližně 10 hodin týdne na katastru Karlíka a 14 hodin týdně na katastru obce Řitka. Dobřichovice vypsaly řízení poté, co jim město Černošice vypovědělo veřejnoprávní smlouvu. Dobřichovický starosta současně jmenoval témata, která chápe pro činnost MP v Dobřichovicích jako prioritní.

Jde zejména o dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, měření rychlosti na vybraných úsecích komunikací, hlídkovou činnost na přechodu pro chodce u školy v ranních hodinách, kontrolu správného parkování, asistenci při větších akcích, pořádaných městem, kontrolu problematických míst, kde dochází k narušování veřejného pořádku aj.