Co mohu udělat pro podporu zdravého stárnutí?

Ilustrační foto: archiv

Stárnutí neprobíhá u všech jedinců stejně. Ve stáří nemusí nutně docházet k úbytku schopností. „Úspěšné kognitivní stárnutí“ je charakterizováno zachovanými funkčními schopnostmi, srovnatelnými s takovými, jakými disponují osoby středního věku.

V procesu stárnutí dochází především ke zpomalení psychomotorického tempa a v jeho důsledku k utlumení výkonnosti. Jako problémové se jeví zejména zhoršení zpracování nových informací a ustálení vzpomínek a jejich uchování. Hůře se také vybavují dříve zapamatované informace.

V rámci podpory zdravého stárnutí lze uplatnit širokou škálu opatření. Důležité je zaměřit se na prevenci onemocnění, jako jsou ateroskleróza, cukrovka, zejména ve středním věku, kardiovaskulární onemocnění a poškození cév srdce a mozku. Hlavním nástrojem prevence je úprava životosprávy a stravovacích návyků. Prospěšná je tzv. středozemní dieta, která zahrnuje vysoký příjem cereálií, ovoce, ryb, luštěnin a zeleniny a snižuje riziko výše uvedených chorob.

Neméně důležitý je také ,,životní styl“ jedince. Je potřeba vést aktivní sociální život. V oblasti psychosociálních faktorů je prevence zaměřena na individuální vzdělávání, udržování kondice paměti luštěním křížovek, četbou, kulturními aktivitami, hrami apod. Vhodný je aktivní pobyt mezi lidmi, sociální vazby s přáteli, rodinou, udržování vytvořených kontaktů a vytváření nových. Pro podporu zdravého kognitivního stárnutí je doporučován kognitivní trénink, aktivní procvičování paměti, zvyšování motivace, péče o fyzickou aktivitu, učení se novým věcem.

 

Poradna pro zdravé stárnutí
Proč se ptát odborníků na demence Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi je v Česku postiženo více než 150 000 občanů a odhaduje se, že během následujících dvaceti let stoupne jejich počet na více než 300 000. Alzheimerova demence je charakteristická plíživým začátkem, který bohužel často uniká pozornosti okolí. Pokud jste na pochybách, zda se u blízkého příbuzného či známého jedná o přirozené projevy stárnutí, nebo o příznaky počínající demence, zašlete dotaz do naší poradny na www.alzheimercentrum.cz/poradna.

Ptejte se na cokoliv
Nebojte se jakékoliv otázky. Metodikové pro danou problematiku a rovněž lékaři různých specializací poradí všem, kteří mají podezření, zda u jejich blízkých nemůže být důvodem zapomínání, zmatenosti a podobných příznaků právě Alzheimerova choroba či jiné demence. Pokládejte otázky ze sociální, zdravotní či z ošetřovatelské oblasti. Odborníci pomohou také s výběrem vhodného zařízení, zajistí testování paměti, což je první krok v řadě vyšetření k určení diagnózy.