Řevnickou školu čeká výběrové řízení na ředitelku

Foto: Lucie Hochmalová
Ilustrační foto: Lucie Hochmalová

Jen něco málo přes dva roky řídila řevnickou Základní školu Mgr. Pavlína Seidlerová. Letos k 30. září se s vedením města dohodla na svém odchodu. Než bude ve výběrovém řízení zvolena nová ředitelka, vede školu dosavadní zástupkyně ředitelky Mgr. Simona Škaloudová.

Prvního srpna 2013 se stala ředitelkou Mgr. Pavlína Seidlerová, na konci září 2015 odešla. Po dohodě s Radou města Řevnice vydaly obě strany společné prohlášení, zastupující ředitelkou byla jmenována Mgr. Simona Škaloudová. „Současné vedení základní školy má důvěru a podporu rady města, k dispozici odborníky, a vzájemná komunikace se velmi zlepšila,“ sdělil k odchodu ředitelky starosta Tomáš Smrčka.

Podle Rady města je tedy tento krok pro školu prospěšný, opozice v zastupitelstvu s ním ale nesouhlasí. „Je těžké slepovat, co se rozbilo. A totálně rozbitá byla důvěra učitelů, rodičů, školské rady a opozičních zastupitelů ve schopnosti zřizovatele, tj. Rady města,“ myslí si opoziční zastupitelka Jaroslava Dercová.

Radní najali odborníky na školství Mgr. Andreu Vedralovou a Mgr. Milana Kotíka, kteří mají pomoci komunikovat s rodiči, učiteli a občany a také doporučit zadání výběrového řízení na nového ředitele. Jaký bude rozsah práce a kolik budou město tito odborníci stát, Rada města nesdělila, neví to ani opoziční zastupitelé a předseda Školské rady Jiří Kylar. „To bude záležet na přesné dohodě a specifikaci zadání,“ sdělil starosta Smrčka.

Na veřejném zasedání zastupitelstva Řevnic, které se konalo 19. října, několikrát zaznělo, že se odchod ředitelky nijak nedotkne dětí ve škole. Ovšem hned 21. října se změnily rozvrhy, některým třídám přibyla hodina navíc. „Syn měl ve středu do půl jedné, teď má o hodinu víc. Museli jsme kvůli tomu zrušit jeden kroužek, protože by ho nestíhal. Chápu, že je to potřeba, ale zaplacené peníze už nám nikdo nevrátí,“ řekla jedna maminka z Řevnic. Podle Rady města se žádné jiné změny ve škole nyní neplánují.

Radní města začali připravovat vše pro to, aby mohlo být na jaře 2016 vypsáno výběrové řízení. Nová ředitelka tedy nastoupí nejspíš až v dalším školním roce. „Chceme výběrové řízení vypsat během února tak, aby měl budoucí ředitel či ředitelka prostor připravit nový školní rok v řevnické škole, ale taky možnost odpovědně ukončit své dosavadní působení. Kdo to bude, by mělo být známo v dubnu,“ dodal starosta Smrčka.

Redakce iDOBNET.cz položila několik stejných dotazů radním města Řevnice v čele se starostou Tomášem Smrčkou, opozičním zastupitelům Jaroslavě Dercové a Liboru Kvasničkovi a předsedovi Školské rady Jiřímu Kylarovi. Jejich odpovědi vám nyní přinášíme.

 

Rada města: Situace ve škole je stabilizovaná

Odpovídá Starosta Tomáš Smrčka a Rada města
Jaké nejdůležitější konkrétní kroky je teď potřeba udělat, aby se situace ve škole stabilizovala?
Situace ve škole je podle našich informací stabilizovaná. Dočasně jmenovanou ředitelkou se stala paní Simona Škaloudová, zástupkyně pro druhý stupeň, která rok pracovala s bývalou paní ředitelkou Mgr. Seidlerovou. Současné vedení školy tedy kontinuálně pokračuje v práci. Pokud nebudou opoziční zastupitelé zatahovat školu do politických válek, jak se o to pokusili na posledním zasedání zastupitelstva, odchod ředitelky, ke kterému došlo dohodou, se v práci školy neodrazí. Současné vedení základní školy má důvěru a podporu Rady města, k dispozici odborníky a vzájemná komunikace se velmi zlepšila.

Na veřejném zasedání byli přítomni odborníci na školství, paní Mgr. Andrea Vedralová a pan Mgr. Milan Kotík. Můžete nám je představit?
Paní Andrea Vedralová je v současnosti ředitelkou ZŠ Škola Můj Projekt v Praze 4, ale v oblasti vzdělávání působí již dvě desítky let jako učitelka, ředitelka ZŠ, gymnázia a MŠ, metodička a konzultantka. Má zkušenosti ze škol tradičních i alternativních, českých i zahraničních (Nizozemí, Německo, Švýcarsko). Působila jako manažerka, koordinátorka a konzultantka vzdělávacích projektů (spol. SCIO, Úřad vlády ČR, MŠMT ČR, Poslanecká sněmovna ČR, Probační a mediační služba ČR, Mensa gymnázium, Pedagogické centrum K. Vary, Centrum nadání, Schola Servis, Collegium Bohemicum) a je autorkou metodických a didaktických materiálů (Nápadník pro výuku dle učebních stylů, Krok za krokem s nadaným žákem, Vyhledáváme rozumově nadané žáky, Nautilus – Ponořme se do učení aj.) Věnuje se kvalitě ve vzdělávání, inkluzi a problematice nadaných dětí.

Milan Kotík je pedagog a spoluautor vzdělávacích programů „Dokážu to!“, Minimalizace šikany, Delphi, Školy v pohybu a networku ředitelů škol „Trvalá Obnova Školy“. Dříve člen výboru Fund For Education (Fond pro vzdělávání), International School of Prague, výkonný ředitel AISIS o. s., dnes výkonný ředitel Inovace Výuky o.p.s., člen výboru SKAV, člen iniciativy Úspěch pro každého žáka a dalších. Zajímá ho, jak zlepšovat školy zevnitř organizačně a metodicky.

Na základě čeho byli tito odborníci najati a jaký je předpokládaný rozsah jejich práce?
Podnětem k oslovení paní Vedralové bylo doporučení zřizovatele ZŠ Škola Můj Projekt. Ale referencí, které jsme poté získali, bylo samozřejmě více. Na rozsahu práce jsme zatím dohodnuti jen rámcově, vyplyne z rozhovorů s vedením školy a Školskou radou. Musí v tom nastat shoda. Byli bychom rádi, kdyby nám pomohli s širokou dohodou v obci, co se týče odborného názoru na směřování školy i přípravy konkursu na ředitele školy. Naší snahou je, aby nový ředitel měl co nejširší podporu a důvěru, aby řevnická politika přestala ovlivňovat řevnickou školu. I proto jsme v dohodě s paní ředitelkou Seidlerovou přistoupili na většinu jejích podmínek.

Tyto odborníky platí město Řevnice. Můžete nám sdělit, kolik budou město stát peněz?
To bude záležet na přesné dohodě a specifikaci zadání, na tom, jak všichni účastníci jednání – vedení školy, školská rada, učitelský sbor, rodiče a veřejnost – budou mít zájem využít nabídku odborných zkušeností a šanci rozvíjet základní školu v Řevnicích.

Na veřejném zasedání bylo též řečeno, že tito odborníci mimo jiné připraví výběrové řízení, které bude vyhlášeno na jaře, a také koncepci pro budoucí fungování školy. Není to zbytečně dlouhá doba? Už znáte termín výběrového řízení?
To je trochu nepřesné. Paní Vedralová s panem Kotíkem by především měli mluvit a pracovat se všemi zúčastněnými – učiteli a vedením školy, rodiči, školskou radou i zřizovatelem, tedy Radou města. Na základě těchto rozhovorů a debat by měli formulovat doporučení pro zadání výběrového řízení tak, aby nebylo jen obecné, že v Řevnicích hledají ředitele, ale aby bylo jasné, jaká je v tuto chvíli v Řevnicích konsenzuální představa o směřování zdejší školy.

Proč nevypíšete výběrové řízení hned? Mělo by přece být vyhlášeno v co nejkratší době, nejdéle do konce pololetí, tak, aby škola byla bez ředitele co nejméně. Taková je i běžná praxe ve školách.
Škola ředitelku, byť zatím dočasně jmenovanou do konce školního roku, má. Chceme výběrové řízení vypsat během února tak, aby měl budoucí ředitel či ředitelka prostor připravit nový školní rok v řevnické škole, ale taky možnost odpovědně ukončit své dosavadní působení. Kdo to bude, by mělo být známo v dubnu.

Konkurs musí být dobře připravený a transparentní. Chceme-li dosáhnout širokou shodu – a jedině tak to má smysl – nelze výběr ředitele uspěchat.

Na veřejném zasedání také zaznělo, že všem jde hlavně o děti, že se pro ně nic nemění a na děti tato situace nemá vliv. Přesto už se některým třídám změnil rozvrh a někteří učitelé. Víte o nějakých jiných změnách?
Podle informací, které máme od paní ředitelky Škaloudové, to byly jen malé změny – hodiny, které učila bývalá paní ředitelka, převzaly učitelky, které měly menší úvazky. Ale takové věci se dějí běžně, například při delší nepřítomnosti učitele, třeba ze zdravotních důvodů. Výpověď dala jedna paní vychovatelka.

 

Zastupitelka Dercová: Je těžké slepovat, co se rozbilo

Odpovídá Jaroslava Dercová, opoziční zastupitelka
Jaké nejdůležitější konkrétní kroky je teď potřeba udělat, aby se situace ve škole stabilizovala?
Je těžké slepovat, co se rozbilo. A totálně rozbitá byla důvěra učitelů, rodičů, Školské rady a opozičních zastupitelů ve schopnosti zřizovatele, tj. Rady města. Odešly nám skvělé zástupkyně a ředitelka ZŠ Řevnice, narušil se školní rok, budou se měnit rozvrhy, budou následovat opět odchody učitelů. To všechno za vydatného přispění vedení města. K tomu nemělo vůbec dojít. Pokud bych měla hledat nějakou naději na slepení rozbité důvěry, tak to nebude na současném půdoryse Rady města. Zřizovatel by měl především projevit dobrou vůli řešit vzniklou situaci a přiznat svůj podíl viny na celé věci. Měl by vyvodit osobní odpovědnost alespoň v osobě pana Skripnika. Pan Skripnik je placený místostarosta, zodpovědný za komunikaci se školou. A tuto komunikaci nezvládl fatálním způsobem.

Na veřejném zasedání byli přítomni odborníci na školství, paní Mgr. Andrea Vedralová a pan Mgr. Milan Kotík. Můžete nám je představit?
Pan Kotík a paní Vedralová  nám byli představeni až na zastupitelstvu. Ze zápisů Rady jsem věděla, že jsou najati na zlepšení komunikace mezi radou města a školou. Na zastupitelstvu jsem spíše měla pocit, že si je Rada najala na vykomunikování problémů s rodiči. Opakovaně se starosta i radní před přímými dotazy rodičů schovávali za prohlášení najatých komunikátorů a právníka JUDr. Jonáše. Zajímavým postřehem pro nás bylo, že se všichni tři velmi dobře znají z minulosti a najati byli v době, kdy Rada města zvýšila tlak na odchod paní ředitelky. Budou nemalou finanční zátěží pro město a výsledkem jejich „úspěšné“ komunikace byl zatím jen odchod ředitelky.

Na základě čeho byli tito odborníci najati a jaký je předpokládaný rozsah jejich práce? Tyto odborníky platí město Řevnice. Můžete nám sdělit, kolik budou město stát peněz?
To je dotaz na Radu, nejsem kompetentní se vyjadřovat…

Na veřejném zasedání bylo též řečeno, že tito odborníci mimo jiné připraví výběrové řízení, které bude vyhlášeno na jaře, a také koncepci pro budoucí fungování školy. Není to zbytečně dlouhá doba? Už znáte termín výběrového řízení? Proč nevypíšete výběrové řízení hned? Mělo by přece být vyhlášeno v co nejkratší době, nejdéle do konce pololetí, tak, aby škola byla bez ředitele co nejméně. Taková je i běžná praxe ve školách.
Proč má výběrové řízení proběhnout až na jaře, taky nechápu. Vysvětlení, že odborníci vytvoří novou koncepci školy, smetly ze stolu učitelky přítomné na zastupitelstvu se slovy, že koncepci tvořily s odstupující ředitelkou celé dva roky a nehodlají ji měnit…

Domnívám se, že hlavním důvodem odkladu výběrového řízení je, že Rada města spoléhá na postupné zklidnění situace a milosrdné zapomínání. Jen upřímně doufám, že za tím není jiný důvod. Například, že Rada města nečeká, až jejich vyvolený kandidát dostuduje nebo si dodělá praxi.

Na veřejném zasedání také zaznělo, že všem jde hlavně o děti, že se pro ně nic nemění a na děti tato situace nemá vliv. Přesto už se některým třídám změnil rozvrh a někteří učitelé. Víte o nějakých jiných změnách?
O děti by mělo jít hlavně, a také proto jsem na každém zastupitelstvu apelovala na starostu a na Radu města, ať školu a její vedení veřejně podporují. Pan starosta Smrčka i místostarosta Skripnik měli výrazný vliv a možnost zastavit skupinu svých spřízněných lidí kolem spolků „Řevnice dětem“ a „ROZRUCH“ v jejich destruktivní, pro školu zhoubné činnosti. Rada neudělala nic, a tak zvítězila hloupost, touha po moci, touha po ovládání druhých, zloba a agrese. Ten zásek je tak hluboký, že jej bohužel pocítí nejen rodiče a učitelé, ale i děti. Jak jsem již zmínila, odejdou další schopné učitelky, a to bude mít zákonitě dopad také na děti a na kvalitu výuky. Je mi to moc líto, už proto, že vím, že Pavla Seidlerová byla skvělá ředitelka. A vlastně to potvrdil na veřejném zastupitelstvu i pan Mgr. Milan Kotík, když prohlásil, že o ni nemá strach. Že ona si místo vždycky najde. Jen doufám, že zrovna tak nebudeme muset mít strach ani my o budoucnost naší školy. Tak nezbývá, než poblahopřát Radě města, a spolkům „Rozruch“a „Řevnice dětem“, k jejich vítězství. Možná by si měli uvědomit, že i někteří z nich tam mají děti. To jim asi v zápalu boje nedošlo.

 

Zastupitel Kvasnička: Děkuji učitelkám a učitelům

Odpovídá Libor Kvasnička, opoziční zastupitel
Jaké nejdůležitější konkrétní kroky je teď potřeba udělat, aby se situace ve škole stabilizovala?
Nejdříve bychom měli poděkovat učitelkám a  učitelům, že odolali a nezačali organizovat petice a podobné akce, které by celou situaci ještě zhoršily. Osobně si toho velmi vážím. Jsem přesvědčen, že škola potřebuje v tuto chvíli především klid a stabilitu. Myslím si, že nový ředitel školy potřebuje dva roky na to, aby se škola usadila a mohla se začít znovu rozvíjet.

Na veřejném zasedání byli přítomni odborníci na školství, paní Mgr. Andrea Vedralová a pan Mgr. Milan Kotík. Můžete nám je představit?
Na tuto otázku musí odpovědět radnice. Dost jsem o celé situaci přemýšlel. Situace ve škole mi nyní trochu připomíná pohyb na minovém poli. Každý špatný krok může způsobit nenapravitelné škody. Já osobně bych s angažováním externích poradců počkal již zmíněné dva roky.

Na základě čeho byli tito odborníci najati a jaký je předpokládaný rozsah jejich práce?
To je dobrá otázka, sám jsem zvědav, jak radnice odpoví. Pokud  radní budou postupovat tak, jak to na zastupitelstvu zaznělo, bude hrát velkou roli, zda pedagogové, rodiče a opozice bude vnímat tyto odborníky za nezávislé, či nikoli.

Tyto odborníky platí město Řevnice. Můžete nám sdělit, kolik budou město stát peněz?
Zde se z pozice opozice budeme ptát stejně.

Na veřejném zasedání bylo též řečeno, že tito odborníci mimo jiné připraví výběrové řízení, které bude vyhlášeno na jaře, a také koncepci pro budoucí fungování školy. Není to zbytečně dlouhá doba? Už znáte termín výběrového řízení? Proč nevypíšete výběrové řízení hned? Mělo by přece být vyhlášeno v co nejkratší době, nejdéle do konce pololetí, tak, aby škola byla bez ředitele co nejméně. Taková je i běžná praxe ve školách.
Radnice zvolila naprosto nevhodnou dobu k nátlaku, který byl zakončen rezignací Mgr. Seidlerové. Nyní tvrdí, že chce budovat koncepce. Dle mého názoru ale žádný slušný uchazeč neopustí rozdělanou práci uprostřed školního roku. Proto i já jsem pro pozdější výběrové řízení. Veškerou jinou argumentaci ale považuji za kouřovou clonu.

Na veřejném zasedání také zaznělo, že všem jde hlavně o děti, že se pro ně nic nemění a na děti tato situace nemá vliv. Přesto už se některým třídám změnil rozvrh a někteří učitelé. Víte o nějakých jiných změnách?
Ke změnám v rozvrhu muselo nutně dojít, pokud odejde ředitelka, která učila a nikdo jí nenahradil. Někdo si její hodiny musí rozebrat. Ani paní zástupkyně, která je pověřena vedením školy, nemůže dlouhodobě zvládat plnohodnotně dvě funkce. Přeji všem, aby se situace nezkomplikovala odchody dalších učitelů.

 

Jiří Kylar: Načasování odchodu ředitelky bylo nelogické

Odpovídá: Jiří Kylar, předseda Školské rady
Jaké nejdůležitější konkrétní kroky je teď potřeba udělat, aby se situace ve škole stabilizovala?
Především zachovat chladnou hlavu a směřovat školu k výběrovému řízení. Dalším, neméně důležitým krokem je jasné a veřejné deklarování podpory zřizovatele novému vedení školy a pedagogickým pracovníkům tak, aby ve škole nevládla nejistota, ale bylo zřetelné, že zřizovatel bude školu chránit před nežádoucími patologickými jevy některých jedinců, díky kterým si v uplynulých dvou letech pedagogičtí pracovníci i bývalé vedení školy užilo naprosto nestandardní situace. Toto už se nesmí opakovat.

Na veřejném zasedání byli přítomni odborníci na školství, paní Mgr. Andrea Vedralová a pan Mgr. Milan Kotík. Můžete nám je představit?
Paní Vedralovou a pana Kotíka jsem poznal až na veřejném zastupitelstvu, k jejich práci se nemohu vyjádřit.

Na základě čeho byli tito odborníci najati a jaký je předpokládaný rozsah jejich práce? Tyto odborníky platí město Řevnice. Můžete nám sdělit, kolik budou město stát peněz?
Toto jsou otázky spíše na zřizovatele.

Na veřejném zasedání bylo též řečeno, že tito odborníci mimo jiné připraví výběrové řízení, které bude vyhlášeno na jaře, a také koncepci pro budoucí fungování školy. Není to zbytečně dlouhá doba? Už znáte termín výběrového řízení? Proč nevypíšete výběrové řízení hned? Mělo by přece být vyhlášeno v co nejkratší době, nejdéle do konce pololetí, tak, aby škola byla bez ředitele co nejméně. Taková je i běžná praxe ve školách.
Ano, toto bylo skutečně řečeno, termín zatím bohužel znám školské radě není. Ideální by samozřejmě bylo vyhlásit výběrové řízení ihned. Zřizovatel si nechává čas pro to, aby mohl vybrat co možná nejlepšího kandidáta. Jako idea je to jistě dobrá a logická. Nelogické bylo načasování odchodu ředitelky na začátek roku a je to jednoznačně odpovědnost zřizovatele. Otázkou je, zda se podaří sehnat opravdu kvalitní kandidáty po tom, co spolek Řevnice dětem dělal škole i Řevnicím jako městu „skvělou reklamu“. Kandidát, který je seznámen s těmito informacemi, musí být jistě silně motivován, aby se do výběrového řízení přihlásil.

Co se týká diskuze o vizi, k té se mohl zřizovatel připojit, když vznikala v roce 2014, tedy v době, kdy byla ředitelkou Mgr. Seidlerová. Škola má jasný směr a koncepci zaměřenou na výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština a francouzština) a také sport. Zřizovatel si na pomoc povolal mediátorku paní Vedralovou. Je to čin jistě chvályhodný, ale přichází opravdu pozdě. Proč zřizovatel avizující problémy v komunikaci s vedením školy s tímto řešením nepřišel dříve a ředitelce Seidlerové představil mediátorku v momentě, kdy věděl, že již s ní nechce pokračovat ve spolupráci? Je to z hlediska mediace krok zvláštní a zcela mimo. Nešlo zde o nápravu komunikace, ale o případné hašení požáru, který mohl vzniknout po rezignaci ředitelky. Neznám paní Vedralovou osobně, pokud budeme požádáni o součinnost, určitě budeme k dispozici. Její práce je ale hrazena zřizovatelem, zadání zřizovatele není známo, kromě několika frází o koncepci a mediaci. Doufám v profesionalitu paní Vedralové.

Na veřejném zasedání také zaznělo, že všem jde hlavně o děti, že se pro ně nic nemění a na děti tato situace nemá vliv. Přesto už se některým třídám změnil rozvrh a někteří učitelé. Víte o nějakých jiných změnách?
Ohánění se dětmi je takřka mantrou, přiznám se, že mi to velmi vadí. Je to prázdná fráze. Kdyby se pan starosta a jím pověřený místostarosta Skripnik tímto řídili a nedonutili ředitelku Seidlerovou odejít na začátku roku, pak bych věřil, že jim jde více o děti než o naplnění osobních ambicí. Ideálem by samozřejmě bylo, kdyby se změny ve vedení nepodepsaly na atmosféře ve škole. Tak to ale bohužel není. Učitelé jsou zneklidněni provizorní situací a jejich situace není jednoduchá. Přesto se snaží o to, aby děti nebyly vystaveny negativním vlivům. Změnu rozvrhu některé třídy skutečně pocítily, je to fakt, který je nutný přijmout z několika důvodů. Zaprvé, ze školy odešla učitelka angličtiny paní Seidlerová z důvodu rezignace na pozici ředitelky a také kvůli ukončení pracovního poměru na pozici učitelky. Druhým důvodem je přeorganizování práce nové paní ředitelky a její zástupkyně právě z toho důvodu, že musí ve dvou lidech zastoupit práci, která je pro ředitele a jeho dva zástupce. Proto bych chtěl požádat rodiče o pochopení, současné vedení školy činí tato opatření z toho důvodu, aby byla zaručena výuka dle plánu ŠVP a škola tak dostála svým závazkům.

Není to pro rodiče jistě příjemné, ale je to jediné možné řešení dané situace.

Lucie Hochmalová