Řevnické domácnosti dostanou nádoby na tříděný odpad

Systém door-to-door funguje už ve Všenorech Ilustrační foto: Petra Stehlíková

ŘEVNICE – Tři barevné nádoby na tříděný odpad – žlutou na plasty, modrou na papír a hnědou na bioodpad – obdrží do konce roku zdarma domácnosti v Řevnicích. Město spolu s dalšími obcemi v dolním Poberouní je nakoupilo díky dotaci.

Město tak bude moci zavést tzv. door-to-door systém, tedy svoz vytříděných odpadů od dveří domů. Hlavním cílem je výrazně zvýšit podíl vytříděných odpadů. Rozvoz nádob proběhne do konce tohoto roku. Naopak velkoobjemové kontejnery těchto barev z odběrných míst postupně zmizí. Podle slov starosty zůstane jen přibližně 4 až 5 míst, kde budou k dispozici už jen kontejnery na sklo, kovy, oděvy, jedlé oleje a elektroodpad. Přibližně od počátku roku pak budou popelnice z domácnosti sváženy v nových termínech. Směsný a bio odpad jednou za 14 dní a plast s papírem jednou za 28 dní. Radnice plánuje na podzim obsáhlou informační kampaň, v níž se lidé dozvědí podrobnosti.