Rekonstrukce Barrandovského mostu znovu začne 11. března, hotová bude už letos!

Foto: Patrik Hochmal

PRAHA – Hlavní práce třetí etapy rekonstrukce Barrandovského mostu začnou v pondělí 11. března. Z důvodu zajištění prací na tuto akci bude doprava omezena už od 8. března od 20 hodin. Letos jsou naplánovány dvě poslední etapy, které na sebe budou plynule navazovat, a tím se celková rekonstrukce zkrátí o jeden rok.

Podle původních plánů měly proběhnout ještě dvě etapy oprav, jedna z nich letos a druhá příští rok. Díky spojení obou etap budou však stavební práce na Barrandovském mostě hotové už letos, a to do 31. července. Práce se uskuteční na severní polovině mostu. Jeden jízdní pruh směrem z Jižní spojky na Smíchov bude převeden do protisměru, aby mohl být zachován provoz na mostě ve třech jízdních pruzích v obou směrech. Do 11. června bude uzavřen také pravý a prostřední jízdní pruh v úseku od napojení větve z Modřanské ulice do místa odpojení větve do Strakonické. Po celou dobu bude v provozu vratná rampa Lihovar.

„V souvislosti s rekonstrukcí Barrandovského mostu musím ještě naposledy požádat všechny řidiče o pochopení, trpělivost a vzájemnou ohleduplnost, protože tato uzavírka bude mít na dopravu v Praze opět velmi významný dopad, větší než dvě předchozí etapy. Stojí totiž před námi velká výzva v podobě realizace zbylých dvou etap v jedné jediné stavební sezóně, což nám umožní dokončit celkovou rekonstrukci Barrandovského mostu již v letošním roce, a vyhnout se tak dalším dopravním omezením v roce příštím. Půjde o velmi náročnou akci, ale věřím, že díky zkušenostem z prvních dvou etap ji zvládneme bez výraznějších komplikací,“ uvedl Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Práce, stejně jako v minulých letech, spočívají v kompletním odstranění mostního svršku a vybavení mostu na celé nosné konstrukci. Celá římsa s chodníkem, včetně vozovkového souvrství, izolace a vyrovnávajícího betonu, bude kompletně zbourána a vše bude postaveno nově. Dále je plánována výměna mostních dilatačních závěrů v celé šíři mostu, postaveny budou nové římsy včetně zábradlí, svodidel a svodidlového zábradlí.

Barrandovský most, který byl postavený v roce 1983 a je součástí městského okruhu, nebyl v minulosti nikdy opravován, s velkou rekonstrukcí se začalo až v roce 2022. Po mostě denně přejede až 144 tisíc aut.

Foto: www.barrandak.cz