Radotín pokračuje v budování podzemních kontejnerů

Foto: MČ Praha 16
Foto: MČ Praha 16

Dva roky poté, co byla zprovozněna první podzemní „hnízda“ s velkoobjemovými nádobami na tříděný odpad, se jich nyní po Radotíně objeví dalších pět. Výstavba má začít na konci ledna.

Chystaná stavební akce má název „Čistý Radotín – vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálního odpadu 2. etapa“.

„Projekční příprava dalších staveb se opravdu rozeběhla hned poté, co byla k užívání předána první zanořená stanoviště pro tříděný odpad, tedy v červnu 2015. Po stavebním řízení však ještě následovalo posouzení a schválení dotace z Operačního programu životního prostředí a výběr zhotovitele,“ vysvětlil radotínský starosta Karel Hanzlík.

Vzhledem k tomu, že se do výběrového řízení přihlásily pouze dvě firmy, z nichž jedna na žádost, aby vysvětlila mimořádně nízkou nabídkovou cenu, odpověděla oznámením, že ze soutěže o zakázku odstupuje, bude stavbu provádět místní ALBET, spol. s r.o.

Nově budovaná stanoviště budou mít stejnou podobu jako ta, která se již dva roky využívají. První, které se začne stavět koncem ledna, bude v ulici Prvomájová, proti vyústění ulice Býšovská, další v plotě školy v Loučanské ulici (nad novým vchodem do školní družiny) má na stavbu vyhrazen únor, hnízdo na místě stěhovaného stromu u křižovatky ulic Josefa Kočího a Tachovská by se mělo budovat na přelomu února a března, ve Věštínské u konečné zastávky autobusových linek 120 a 245 během března. Poslední stavba na náměstí Osvoboditelů pod opěrnou zdí průchodu za radotínskou poštou si vyžádá i zbudování nového zvýšeného přechodu pro chodce. Ta má termín pro obě stavební akce určen od poloviny března do konce dubna.

Na všech místech si práce s těžkou mechanizací vyžádají dopravní omezení. Prozatím jsou schválena na třech z nich: v ulicích Josefa Kočího, Prvomájová a Loučanská. Jejich konkrétní podobu a termín naleznete po zveřejnění na webu městské části Praha 16.

(red)