Průvodce po skvostech lidové architektury je tu

Ilustrační foto: KÚSK

Skvosty lidové architektury představuje nová publikace Lidové stavby Středočeského kraje. Kniha mapuje putování po památkách lidového stavitelství středních Čech. Ideální pro výlety.

„Středočeský kraj se fenoménu historického venkovského stavitelství věnuje dlouhodobě a systematicky. Jsem ráda, že se díky mravenčí práci mnoha lidí podařilo dát dohromady ucelenou publikaci, která může sloužit i jako prázdninový průvodce při výletech po středních Čechách,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová /ANO 2011/.

Středočeský kraj do údržby a provozu památek lidové architektury každoročně investuje kolem 15 milionů korun.

Kniha Lidové stavby Středočeského kraje vznikala tři roky. Hlavním autorem je PhDr. Pavel Bureš. Spolu s ním se na jejím zrodu aktivně podíleli odborníci z krajských muzeí a Národního památkového ústavu. Dvousetstránkovou publikaci o dvaadvaceti kapitolách vydala společnost Foibos, která na celostátní úrovni iniciovala a podílí se na realizaci Dnů lidové architektury. Ve Středočeském kraji se letos budou konat od 18. do 26. července ve skanzenu v Kouřimi.

„Součástí knihy jsou i mapové přílohy s vyznačením atraktivních lokalit, podle kterých se mohou lidé při vybírání výletů snadno zorientovat. Publikace představuje rozsáhlé selské grunty či zděné usedlosti, mlýny, sýpky, hospodářské i technické stavby nebo celá venkovská sídla. Často kolem nich chodíme bez povšimnutí, ale když jim porozumíme, teprve naplno oceníme um našich předků, jejich smysl pro funkčnost i pro krásu,“ uvedl krajský radní pro kulturu Karel Horčička (ČSSD). Péčí kraje byly vydány také turistické mapky a informační tematické brožury, takže vše je připraveno pro individuální turistiku.

Výjimečným počinem v rámci krajské péče o památky jsou také probíhající práce ve skanzenu ve Vysokém Chlumci. Na zelené louce vyrůstá už pětadvacet let a díky krajským financím a práci Hornického muzea Příbram by měl být letos dokončen dostavbou dvou posledních objektů přenesených z Mokřan a Říkova. Duší tohoto projektu je PhDr. Lubomír Procházka, respektovaný etnograf, specialista na lidové stavitelství a pedagog.  Za svou dlouholetou odbornou práci byl v rámci projektu Český venkov 1990-2020 PhDr. Procházka nominován hejtmankou Středočeského kraje na Cenu Jože Plečnika 2020 za mimořádný přínos v péči o kulturní dědictví našeho venkova.

(red)