Představujeme vám Dětskou skupinu Sokolík

Foto: archiv školy

ŘEVNICE – V rodinném prostředí od dvou let až do školy. Dětská skupina Sokolík sídlí v prvorepublikové vile s velikou zahradou. Přijímá už dvouleté děti. A když přijde čas na předškolní přípravu, věnuje se jim vysokoškolský pedagog.

Základem skupiny je mateřský přístup našich milých učitelek a rodinné prostředí. Chlapci a děvčata tráví čas buď ve vnitřních prostorách, nebo si hrají na rozlehlé zahradě se zelení, klouzačkami, pískovištěm a týpím. Právě zde mezi stromy s parádními zákoutími tráví hodně času včetně divadelních představení.

Celoroční kontakt s přírodou děti moc baví. „Vytváříme jim bezpečný prostor. Učí se navazovat zdravé vztahy se svými vrstevníky. Seznamujeme je s okolním světem na pravidelných procházkách do přírody, ale i na naší krásné zahradě,“ vyzdvihují provozovatelé Alice a Pavel Schierovi.

Děti jsou vedeny ke spolupráci a kamarádství. Namísto soupeření a soutěží se v rámci programů učí vzájemně vycházet a spolupracovat. Také si nenásilně plánují den. A každý týden se těší na nové téma. Právě školka je podle provozovatelů ideální místo, kde děti formou hry a zábavy získávají dovednosti a návyky, které je připraví na budoucnost. Důraz zde kladou také na společné a pravidelné stolování i odpočinek – další nezbytnou součást života. Hromadně jezdí na plavání a jednou týdně do solné jeskyně v Hlásné Třebani. Cestují tam vlakem, z čehož jsou malí svěřenci doslova nadšení.

PROHLÍDKY A ZÁPIS

  • Zápis 17. 4. – 21. 4. (Prohlídku je nutné si domluvit telefonicky předem.)

KONTAKT

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ

  • Dvě třídy pro max. 20 dětí (2–6 let), dvě pečující osoby v každé třídě

DĚTI SE SPECIÁLNÍM POTŘEBAMI

  • Ano, záleží na konkrétním posouzení jednotlivce.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

  • Tematické akce, kterých se účastní i rodiče. Vlastní divadelní představení, do kterých zapojujeme děti. Hraje se dvakrát týdně. Každodenním programem je výtvarná i jiná kreativní činnost.

DOPRAVA

  • Pěšky od náměstí (5 minut)

PROVOZNÍ DOBA

  • 7.15–17.00

ŠKOLNÉ

  • 2 000 – 6 200 Kč podle návštěvnosti
  • 65 Kč/den – oběd a dvě svačiny