Představujeme vám Mateřskou školu Bambinárium Řevnice

Foto: archiv školy

ŘEVNICE – Česko-anglická školka s empatickým přístupem v souladu s přírodou a kulturními zážitky. Mateřská škola Bambinárium Řevnice je součástí sítě soukromých mateřských škol Bambinárium a dětských skupin Bambisvět, registrovaných MŠMT s akreditovaným vzdělávacím programem. V Řevnicích jde o tři provozovny, čtvrtá – firemní MŠ – je v Praze a poskytuje služby Nemocnici Na Homolce. Řevnická jazyková školka s česko-anglickou výukou v ulici Čs. armády funguje už od roku 2006. Přístup pedagogů k dětem vychází z alternativní metody Montessori a zakládá se především na partnerském vztahu. Ve vzdělávání klade důraz na prožitkové učení, lesní program a výlety za kulturou. 

„Prožitkové učení, osobní zkušenosti budují u dětí přirozenou cestou nové znalosti a dovednosti. Přítomnost rodilého mluvčího s českým pedagogem při všech vzdělávacích, praktických činnostech, výletech, ale také v běžném denním režimu školky již se stoprocentní jistotou vede k nejlepším výsledkům učení cizího jazyka. Nenucená přirozenost při výuce pomáhá získat velkou důvěru dětí a bezpodmínečně je motivuje ke vzdělávání. Inspirativní činnosti navíc rozvíjí u našich dětí sebedůvěru a zdravé sebevědomí. Cílem je bezproblémový přestup z MŠ na ZŠ s ohledem na všechny možné aspekty,“ vysvětluje ředitelka Ing. Dagmar Benková. 

Děti při vzdělávání používají pracovní sešity dle Rámcového vzdělávacího programu ČR, zaměřené na verbální, logicko-matematickou, prostorovou, pohybovou, hudební, intrapersonální a interpersonální inteligenci. Lesní program a výlety za kulturou jsou dva nejdůležitější pilíře vzdělávání, protože je děti milují ze všeho nejvíce. Bádání, putování, naučné stezky, hledání, průzkumnictví v přírodě, to je jim velmi blízké. Pokud k tomu přidáte výlety vláčkem do Prahy nebo autobusem do okolí za dobrodružstvím a poznáváním, máte spokojené a šťastné děti.

V Bambináriu kladou velký důraz také na zdravé stravování a individuální stravovací potřeby.

Školka spolupracuje s odborníky a zajišťuje pravidelnou logopedickou depistáž, kontrolu zraku a prevenci zubního kazu. Pro děti a jejich rodinné příslušníky organizuje zábavná odpoledne –  workshopy – zaměřená na roční tradice, jako jsou například Velikonoční soutěž, Jarní módní přehlídka, Den matek, Vánoční besídka, Podzimní dýňové tvoření nebo Letní pasování předškoláků. „Vždy jsme se snažili naslouchat potřebám a požadavkům rodičů i dětí. Za ta dlouhá léta, co jsme tady, jsme zjistili, že nejdůležitější pro děti je, aby trávily čas v příjemném prostředí empatických lidí. U nás v Bambináriu je najdete určitě. Naše učitelky milují všechny děti. Říkám jim srdcařky‘,“ s úsměvem uzavírá ředitelka školky. 

PROHLÍDKY A ZÁPIS

 • Zápis 11. 5. (jinak kdykoliv během roku)
 • Den otevřených dveří kdykoliv na žádost rodičů.

KONTAKT

POČET DĚTÍ A PEDAGOGŮ

 • Třída nejmladších dětí s max. kapacitou 12 dětí (2–3 roky)
 • Druhá třída maximálně 12 dětí (3–4 roky)
 • Třída předškoláků do 24 dětí (4–6 let). V každé třídě jsou tři pedagogové.

VÝUKA JAZYKŮ

 • Angličtina vedená rodilým mluvčím každý den

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI

 • Ano, školka přijímá.

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

 • Nejrůznější kroužky, plavecké a lyžařské kurzy, pravidelně měsíčně odpolední zábavné akce pro rodiče a děti, divadelní představení v MŠ. V období letních prázdnin příměstské a pobytové tábory.

DOPRAVA

 • Autem pohodlně po hlavní silnici cca 1 minutu od centra Řevnic. U školky se dá parkovat.
 • Chůzí z autobusové i vlakové zastávky Řevnice, náměstí cca 10 minut. Budova MŠ je v těsném sousedství HZS Řevnice.

PROVOZNÍ DOBA

 • 7.30 – 17.30

ŠKOLNÉ

 • 3000–7000 Kč/měsíc dle věku dětí a četnosti docházky