Představujeme se: Zprávy z okolí tady a hned

Představujeme se Zprávy z okolí tady a hnedOdstartovali jsme regionální informační portál a zprávy z vašeho okolí v něm budou hrát první housle.

Jak to bylo dosud
Se zpravodajstvím začínalo naše sdružení už před několika lety, a to v elektronické podobě. E-mailem jsme vám rozesílali zprávy o novinkách v naší síti, kde jsou nové přístupové body, jaké jsou novinky v kanceláři atd. Přirozený vývoj přinesl rozšíření na všechno aktuální dění v našem regionu.

Zároveň jsme vykročili do světa tištěných periodik a začali jsme vydávat měsíčník, který právě držíte v ruce. Zprávy z regionu postupně zcela vytlačily zprávy z naší datové sítě a nastalo období návratu k elektronickému zpravodajství.

Prvním krůčkem byly speciální vydání Zpravodaje věnované jen naší síti, distribuované výhradně elektronicky. Nyní přišel čas učinit další krok zpět do sféry elektronických médií, byť trochu jiný.

Zpět na web
Spustili jsme nový regionální informační portál. Na jednom místě najdete kromě dalších praktických informací všechny novinky, které by vás mohly zajímat.

Zprávy z našeho regionu budou na tvořit podstatnou část . Při vytváření konceptu našeho on-line zpravodajství jsme vycházeli z toho, co už publikujeme jednou měsíčně v tištěném zpravodaji. Právě ono „jednou měsíčně” bylo tím hlavním impulsem pro vznik informačního webu.

Aktuálně a hned
Spousta informací, které se k nám dostanou, jsou aktuality. Na konec měsíce jednoduše nemohou čekat, protože zastarají, a my bychom vám je chtěli předat hned. Webový portál se ukázal jako ta nejjednodušší a nejvhodnější cesta.

Dalším důvodem, proč naše zpravodajství rozšiřujeme i na web, jsou limity, které s sebou šestnáct tiskových stran nese. Na některé zajímavé věci už prostě nezbylo místo. Na webu toto omezení nemáme a zaslané materiály nemusíme nijak krátit.

A konečně třetím hlavním důvodem, proč portál iDobnet spouštíme, jste vy sami. Rádi bychom, abyste se do tvoření obsahu mohli zapojit, a v tištěném zpravodaji to není možné tak, jak bychom chtěli.

Výsledkem je zpravodajská sekce portálu iDobnet.cz. Jeho obsah se bude do určité míry překrývat s tištěným zpravodajem, najdete v něm ale daleko více.

Co všechno u nás najdete
Pro větší přehlednost jsme zpravodajství rozdělili na aktuality s krátkými rychlými informacemi a na zpravodajství samotné. V něm najdete delší a důležitější materiály.

Aktuality jsou místem, kde najdete krátké aktuální informace, jednoduše vše, co se v okolí právě děje.

Rubriky ve Zpravodajství do značné míry odpovídají rubrikám, které znáte z tištěného zpravodaje. Velké tématické materiály jsou v rubrice Události, v rubrice Tipy na výlet najdete inspiraci pro volné víkendy. Rozhovory, Kulturu a odkaz na elektronickou verzi tištěného zpravodaje netřeba blíže představovat.

Rubrika Názory je prvním z našich experimentů. Rádi bychom, kdyby se stala prostorem pro veřejnou debatu nad problémy, které nás sužují, a zároveň i místem, které se některým zodpovědným nebude líbit.

Naším cílem je, abyste se na jednom místě dozvěděli o všem důležitém i o všem zajímavém, co se kolem vás děje, co se vás nějak týká. Věříme, že nám odpustíte případné dětské nemoci a že se na náš web budete rádi vracet.

Jaroslav Mareš