Pramínek se představí v partnerském Themaru

Foto: Petra Stehlíková

ČERNOŠICE – Město Černošice po dvouleté pauze způsobené protikovidovými opatřeními znovu oživuje spolupráci s partnerskými městy. První ze společných akcí se chystá na první zářijový víkend v německém Themaru. Z Černošic by měla na západ zamířit delegace tvořená členy místního folklorního sdružení Pramínek.

Folklorní soubor Pramínek vystoupí na themarských městských slavnostech. Souběžně s touto slavnostní se má v Themaru uskutečnit i tzv. Jour Fix – výroční plánovací a organizační setkání zástupců všech partnerských měst. Černošice mají uzavřenu partnerskou smlouvu s třemi evropskými městy: německými Gerbrunnem a Themarem a polskou Lesnicí. Spolupráci s nimi zajišťuje a organizuje Spolek pro partnerství evropských měst.