Lávka bude provizorně otevřena, lidé musí respektovat zábrany

Foto: archiv MČ Praha 16

RADOTÍN – Městská část Praha 16 obnovila stavební úsilí na lávce přes Berounku. Nyní probíhají zabezpečovací práce pro předčasné užívání stavby a je nainstalován provizorní nástup na radotínské opěře. Ze zbraslavské strany je v běhu instalace ocelových výplní zábradlí.

Městská část Praha 16 odstoupila 3. srpna od smlouvy s původní dodavatelskou firmou z důvodu nařízeného insolvenčního řízení. Od té doby probíhala komunikace městské části s MMR ČR, spoluautorem zákona o veřejných zakázkách a právním zástupcem městské části o nejrychlejším postupu k dokončení stavby.

Na základě právního rozboru byl stanoven postup ve dvou krocích. První krok spočívá v zabezpečení lávky pro předčasné užívání – provizorní přístup na radotínskou opěru, její zajištění, dokončení výplní zábradlí a zajištění bezpečného přístupu ze zbraslavské strany. Tento krok byl potvrzen přijetím usnesení na jednání rady městské části 24. srpna. Druhý krok spočívá ve vyhlášení zjednodušeného podlimitního výběrového řízení dle § 53 zákona 134/2016 Sb. na „Dokončení lávky přes Berounku v Radotíně“.

Zastupitelé prosí, aby všichni respektovali zábrany, dodržovali bezpečnost a zajištění lávky. Po dokončení zabezpečení bude lávka předčasně zprovozněna. „Děkujeme za trpělivost. Děláme vše pro co nejrychlejší optimální postup na zprovoznění lávky.“

Zdroj: MČ Praha 16