Práce na trati mezi Karlštejnem a Berounem začnou v listopadu

Ilustrační foto: archiv

DOLNÍ POBEROUNÍ – Mezi Karlštejnem a Berounem bude od listopadu probíhat modernizace trati. Správa železnic podepsala nedávno smlouvu s dvěma zhotoviteli, výherci veřejné zakázky. Dokončení prací na úseku dlouhém 7, 1 kilometru se předpokládá v roce 2026. Hodnota zakázky je bezmála 2,3 miliardy korun.

Na trati mezi stanicemi Karlštejn a Beroun bude zrekonstruován železniční spodek i svršek, mosty a propustky, zmodernizováno bude zabezpečovací zařízení, trakční vedení a všechny další technologie. Zásadní rekonstrukcí projde zastávka Srbsko, kde budou vybudována nová, bezbariérová nástupiště a podchod a opraven železniční přejezd nedaleko nádraží.

Zhruba v polovině úseku vybudují zhotovitelé novou odbočku Lom. Ta umožní vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou, a tím dojde k zajištění větší kapacity trati i spolehlivosti dopravy.

V okolí obce Tetín budou kvůli bezpečnosti zajištěny skalní masivy nad tratí a dojde k jejich sanaci. A ke skalám se také váže několik podmínek ministerstva životního prostředí – stavbaři musí dočasnou konstrukcí například ochránit trsy lomikamene trsnatého, lomikamene vždyživého a hvozdíku a zachovat i exempláře vzácné rostliny včelníku rakouského. Podmínky se týkají například i protihlukových opatření, která musejí mít primárně podobu absorbérů, stěny se připouštějí jen v nejnutnějších případech.

Po rekonstrukci bude nová rychlost trati zatím 100 km/h, po doplnění evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS v samostatné stavbě pak bude až 125 km/h.

Stavební práce budou probíhat za jednokolejného provozu, výluky by měly být omezeny na minimum.