Počet zastupitelů Řevnic ani Letů se po volbách nezmění

Ilustrační foto: archiv

Po říjnových komunálních volbách budou mít v Letech i v Řevnicích stále stejný počet zastupitelů jako dosud. V Letech sedm a v Řevnicích patnáct.

Počet členů zastupitelstva na volební období 2018 – 2022  odsouhlasili stávající zastupitelé na svých květnových respektive červnových zasedáních. Volby do obecních zastupitelstev se budou konat 5. a 6. října 2018. Kandidátní listinu spolu s peticí a podpisy voličů podporujícími její kandidaturu bude podávat nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů svému registračnímu úřadu, a to dle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách nejpozději do 66 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin, to je do 31. července.

(pan)