Poberouní pomáhá Ukrajině, zapojují se jednotlivci i obce

Příprava ubytování pro Ukrajince v hale BIOS Foto: archiv Sokola Dobřichovice

DOLNÍ POBEROUNÍ – V našem regionu vznikla společná iniciativa pro města a obce u dolní Berounky. Spolek Region dolní Berounky nyní zjišťuje možnosti nouzového ubytování pro občany Ukrajiny v soukromých domech a bytech, v rodinách i v ubytovacích zařízeních.

„Pokud jste v případě naléhavé potřeby schopni nabídnout dočasné, třeba i jen krátkodobé nouzové ubytování pro někoho z Ukrajiny (zatím asi hlavně ženy a děti), prosím dejte nám o tom vědět. Víme, že několika rodin se již skvělá místní komunita ujala z vlastní iniciativy, velké díky za to,“ zní ze spolku, do něhož patří Černošice, Dobřichovice, Karlík, Hlásná Třebaň, Všenory, Lety, Řevnice, Tetín, Srbsko, Karlštejn a Zadní Třebaň. Volné kapacity můžete hlásit na tomto odkazu: https://bit.ly/berounkaukrajine, případně v tomto formuláři: https://forms.gle/qDaqPzjNEcNZXFBYA.

Obyvatelům Ukrajiny, kteří kvůli válce museli svou zem opustit, pomáhá také Sokol v Dobřichovicích, který pro zhruba 50 maminek s dětmi připravil ubytování v hale BIOS. V Dobřichovicích v areálu JEKA v Ruské ulici 836 probíhá také sbírka pro Ukrajinu, seznam potřebných věcí je průběžně doplňován na facebooku . Podobné sbírky pořádá také Městečko Řevnice nebo Margaret M. Glutenfree na facebooku Pomoc od Srdce,z.s. – Srdcem v kuchyni, ta zařizuje hlavně potravinové sbírky.

Martina Janoušová z Dobřichovic zase kromě jiného organizuje odvoz z ukrajinských hranic a dovoz materiální pomoci tam, více je tady: https://www.facebook.com/groups/660009768457920/. Padesát maminek s dětmi ubytoval ve svém kempu v Řevnicích také Štefan Oršoš, během chvíle mu místní lidé přispěli nejnutnějšími věcmi i finanční pomocí.

Do pomoci se zapojilo i řevnické BIO, které celý březen hraje pro Ukrajinu – z každé prodané vstupenky kino daruje 30 Kč na pomoc válečným uprchlíkům. A to určitě není všechno, další pomoci přibývají každým dnem.