Po Mořinské bez omezení do 12 tun

Zástupci obce Lety a města Řevnice se dohodli na omezení nákladní dopravy nad 12 tun, a to z důvodu havarijního stavu komunikace.

Bude zachováno povolení průjezdu obcí Lety pro nákladní vozidla těžší než 12 tun tak, aby bylo možné udržet komunikaci sjízdnou do doby, než se podaří získat finance na její odvodnění a opravu povrchu. Obě strany se domluvily na spolupráci.

(bt)