V participativním rozpočtu se podpořily projekty z regionu

Ilustrační foto: ICP

Celkem 126 projektů podaných do Participativního rozpočtu schválili středočeští. Jde o projekty, které splnily náležitosti a minimálně 50krát byly podpořeny naFB stránce rozpočtu.

Celková hodnota tak činí 42 932 164 korun. V případě obcí s rozšířenou působností (ORP) Černošice a Beroun jde o celkem 22 projektů.

V dolním Poberouní to je například projekt veřejných toalet v Mníšku pod Brdy, revitalizace obecního parku v Černolicích, revitalizace parku Košťálkova v Berouně, revitalizace návsi na Mořince či vyhlídku na Černé skále na Rovinech. „Počet přihlášených projektů předčil naše očekávání. Velmi povzbudivé je i to, že projekty byly podávány rovnoměrně napříč územím Středočeského kraje a zapojila se velká města i obce,“ uvedla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Projekty nejčastěji vycházely přímo od občanů (45 %), poté zastupitelů (35 %), spolků (10 %) a příspěvkových organizací Středočeského kraje (10 %). Z celkového počtu 164 se jich neuskutečnilo 38. Dvacet jedna nesplnilo formální náležitosti, 15 projektů stáhli sami navrhovatelé a dva nenasbíraly veřejnou podporu.

Schválené projekty nyní čeká finální hlasování, které rozhodne o pořadí v rámci jednotlivých ORP a podskupin. Probíhat bude od zítřka 16. května do pondělí 15. června elektronicky na internetových stránkách mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani nebo písemnou formou. Hlasovat budou moci pouze osoby s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje starší 18 let.

(pan)